MEDIX, God. 17 Br. 92/93  •  Novost  •  Interna medicina HR ENG

Povišen BMI u tinejdžerskim godinama nosi rizik za dijabetes i srčane bolesti u mlađoj odrasloj dobi

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 17 Br. 92/93