MEDIX, God. 18 Br. 101/102  •  Pregledni članak  •  Stomatologija HR ENG

Povezanost oralnog i općeg zdravljaThe oral-systemic health connection

Danica Vidović Juras, Vanja Vučićević Boras

Mnoge nepobitne činjenice o međusobnoj povezanosti oralnog i sustavnog, odnosno općeg zdravlja iznjedrile su izreku da usta zrcale tijelo, tj. da su ogledalo općeg zdravlja. Postoji mnoštvo nedvojbenih dokaza o mnogostrukoj povezanosti oralnog i sustavnog zdravlja, a broj dokaza i dalje je u porastu. Tu povezanost moguće je sagledati s različitih aspekata. Prepoznavanje dobro poznatih znakova i simptoma oralnih bolesti može pomoći u ranoj dijagnostici i promptnom liječenju te praćenju kliničkog tijeka brojnih sustavnih bolesti i poremećaja. Bolesti usta mogu remetiti terapiju sustavnih bolesti, a terapija sustavnih bolesti može biti u podlozi nastanka oralnih bolesti. Također, loše oralno zdravlje predstavlja rizik za narušavanje općeg zdravlja i narušava kvalitetu života pojedinca i društva. Oralno i sustavno zdravlje čine nedjeljivu cjelinu. Stoga je, u cilju očuvanja oralnog zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja oralnih i općih bolesti, važno izgraditi kvalitetniji međustrukovni pristup stomatologa i liječnika. 

Ključne riječi:
bolesti usta; kvaliteta života; rizični čimbenici; zdravlje

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 18 Br. 101/102

Many irrefutable facts about the connection between oral and systemic health indicate that the mouth reflects the overall health. There is plenty of unambiguous evidence about the connection between the oral and systemic health. Recognising the signs and symptoms of oral diseases may help in early diagnosis and prompt treatment of systemic diseases. It is also useful in the monitoring of the multiple systemic diseases and disorders. Oral diseases can interfere with the treatment of systemic diseases, and treatment of systemic diseases may be the underlying cause of oral diseases. Poor oral health represents a risk for overall health and quality of life of the individuals and society. Oral health and general health make an inseparable whole. Therefore, it is important to increase the quality of interdisciplinary approach and collaboration between dentists and physicians in order to preserve oral health and prevent and detect in time oral and general diseases. We briefly explain the main aspects of the relationship between oral health and general health. 

Key words:
health; mouth diseases; quality of life; risk factors