Povezanost dobi oca i perinatalnih ishoda

OGLAS


Iako su učinci sve više dobi majke na perinatalne ishode opsežno proučavani, istraživanja utjecaja starije dobi očeva na zdravlje potomstva uglavnom su ograničena na rizik od prirođenih bolesti. Međutim, činjenica je da se dob u kojoj parovi dobivaju djecu povećava. Na primjer, u Sjedinjenim Američkim Državama od 70-ih godina prošlog stoljeća broj prvorotki starijih od 35 godina raste za oko 2% godišnje. Postotak djece rođene u SAD-u koja imaju oca starijeg od 40 godina tijekom navedenog vremenskog razdoblja se udvostručio, došavši na 9%.


flickr/Kevin Dooley
Dob u kojoj parovi dobivaju djecu se povećava. Cilj istraživanja provedenog u SAD-u bio je vrednovati učinak kasnijeg očinstva na ishode za majku i dijete

„British Medical Journal“ u mrežnom izdanju od 2. listopada 2018. godine donosi rezultate istraživanja autor Yasha S. Khandwala. Cilj istraživanja provedenog u SAD-u bio je vrednovati učinak kasnijeg očinstva na ishode za majku i dijete.

Retrospektivna, kohortna studija obuhvatila je 40,529.905 živorođene djece između 2007. i 2016. godine. Primarni perinatalni ishodi bili su gestacijska dob, težina pri rođenju, ocjena po Apgaru nakon pet minuta, zaprimanje u neonatalnu jedinicu intenzivnog liječenja, potreba za postporođajnom primjenom antibiotika te napadaji. Primarni rezultati u majke bili su gestacijski dijabetes i preeklampsija. Sekundarni ishod bio je broj perinatalnih događaja koji su se mogli spriječiti.

Rezultati pokazuju da je viša dob oca bila povezana s povećanim rizikom od preranog rođenja, niske porođajne težine i niskog Apgar rezultata. Nakon prilagodbe za majčinu dob, djeca očeva starih 45 godina ili starijih imala su 14% veću vjerojatnost prijevremenog rođenja, neovisno o gestacijskoj dobi, te 18% veću vjerojatnost napadaja, u usporedbi s djecom očeva u dobi od 25 do 34 godine. Mogućnost gestacijskog dijabetesa bila je 34% veća kod majki s najstarijim partnerima. Procjenjuje se da je 13,2% prijevremenih poroda i 18,2% gestacijskog dijabetesa povezano sa starijim očevima.

Zaključuje se da je uznapredovala dob oca povezana s negativnim učincima na majke i potomke. S obzirom na relativno nisku prevalenciju očinstva u zrelijoj dobi, utjecaj na razini populacije ostaje skroman. No budući da se broj djece sa starijim očevima tijekom zadnje generacije udvostručio, potrebna su daljnja istraživanja u svezi učinka na perinatalne ishode i javno zdravstvo.