Povezanost cijepljenja protiv rotavirusa i rizika od intususcepcije u novorođenčadi i dojenčadi

Intususcepcija, također zvana invaginacija, označava prolaps vijuge crijeva u lumen priležeće aboralnije vijuge crijeva. Zaključci iz više randomiziranih kliničkih ispitivanja kojima je istraživan odnos razvoja intususcepcije i cijepljenja protiv rotavirusa u novorođenčadi i dojenčadi bili su do sada uvelike kontradiktorni.

OGLAS


Autor Lu Hai­Ling sa suradnicima objavio je u časopisu JAMA u izdanju od 4. listopada 2019. godine rezultate istraživanja čiji je cilj bila upravo procjena povezanosti cijepljenja protiv rotavirusa i rizika od intususcepcije u novorođenčadi i dojenčadi.

Predmetno je istraživanje provedeno sustavnim pregledom i metaanalizom 25 randomiziranih kliničkih ispitivanja koja su uključila 200.594 sudionika u 33 države s četiri kontinenta; 104.647 sudionika primilo je cjepivo, a 95.947 placebo. Cjepiva su uključivala monovalentne i polivalantne oblike, goveđeg i humanog porijekla.

 

Rezultati sustavnog pregleda i metaanalize upućuju na zaključak da monovalentno, pentavalentno, monovalentno humano goveđe, oralno pentavalentno goveđe i humano neonatalno cjepivo protiv rotavirusa općenito nisu povezani s povećanim rizikom od intususcepcije u novorođenčadi ili dojenčadi 

Za tu sustavnu recenziju i metaanalize od 1. siječnja 1999. do 31. prosinca 2018. pretraživane su baze podataka PubMed, Web of Science, Cochrane knjižnica i Embase, a pojmovi za pretraživanje bili su rotavirus ili rotavirusno cjepivo ili humano rotavirusno cjepivo, cijepljenje i intususcepcija. Uključena su randomizirana klinička ispitivanja novorođenčadi i dojenčadi koja su uspoređivala rizik od intususcepcije nakon cijepljenja s placebo skupinom. Glavni ishod bila je dijagnoza intususcepcije. Tim je kriterijem u metaanalizu bilo uključeno 25 randomiziranih kliničkih ispitivanja. Dvadeset slučajeva potvrđene intususcepcije dijagnosticirano je u roku od 31 dana nakon cijepljenjaprotiv rotavirusa, pri čemu je 11 slučajeva (55%) bilo u skupini cjepiva i devet slučajeva (45%) u skupini koja je dobivala placebo. U roku od godine dana zabilježeno je 74 slučajeva, od toga 37 (50%) u skupini cjepiva i 37 (50%) u skupini koja je primala placebo. Pedeset devet slučajeva prijavljeno je u roku od dvije godine, od toga 29 (49%) u skupini cjepiva i 30 slučajeva (51%) u skupini koja je primala placebo.

Zaključeno je da u novorođenčadi i dojenčadi cijepljenje protiv rotavirusa nije bilo povezano s povećanim rizikom od intususcepcije u usporedbi s placebom u razdoblju do dvije godine nakon cijepljenja. Rezultati sustavnog pregleda i metaanalize upućuju na zaključak da monovalentno, pentavalentno, monovalentno humano goveđe, oralno pentavalentno goveđe i humano neonatalno cjepivo protiv rotavirusa općenito nisu povezani s povećanim rizikom od intususcepcije u novorođenčadi ili dojenčadi.