MEDIX, God. 14 Br. 75/76  •  Stručni članak  •  Dijagnostičko-terapijski postupci u pedijatriji HR ENG

Postupnik za kronično liječenje astme u dječjoj dobiAn algorithm for long-term asthma treatment in children

Eva Verona, Dorian Tješić-Drinković, Biserka Čičak, Jadranka Kelečić, Iva Mihatov-Štefanović, Renata Vrsalović

Astma je najčešća kronična bolest dječje dobi. Radi se o upali dišnih putova, koja se zahvaljujući brojnim lijekovima može vrlo uspješno liječiti. Astma u djece razlikuje se od one u odraslih jer se ranim liječenjem mogu zaustaviti i spriječiti promjene u dišnim putovima prije nego postanu fiksirane. Prema težini kliničke slike astma se dijeli na povremenu i trajnu, a trajna na blagu, umjerenu i tešku. Lijekovi za liječenje astme dijele se na simptomatske i osnovne; potonji liječe upalu i preveniraju pojavu simptoma. Cilj liječenja astme je tzv. potpuna kontrola bolesti: bez simptoma i primjene simptomatskih lijekova, bez potrebe odlaska liječniku zbog pogoršanja bolesti, uz minimalnu varijabilnost plućnih funkcija. Pritom lijek ne smije izazivati nuspojave

Ključne riječi:
astma, lijekovi, simptomi, kontrola bolesti, dijete

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 14 Br. 75/76

Asthma is the most prevalent chronic disease of childhood. It is an inflammatory disease which can be controlled successfully with anti-inflammatory drugs. For successfull control it is necessary to diagnose asthma on time, to classify the disease according to clinical severity , and to start therapy early. Asthma in children differs from adulthood asthma by possibility to stop (at least partly) chronic inflammatory changes, before they become irreversible. According to clinical symptoms asthma is divided in intermittent and persistent disease, and persistent asthma could be mild moderate and sevare. The drugs for asthma treatment are relievers and controllers. The goal of asthma treatment is to achieve and maintain clinical control what means normal activity levels, without necessity for reliever drugs, without exacerbations, and with normal lung function.

Key words:
asthma, drugs, symptoms, disease control, child