Postoperativna radioterapija za karcinom pluća nemalih stanica

OGLAS


Uloga postoperativne radioterapije (PORT) u liječenju bolesnika s kompletnom resekcijom karcinoma pluća nemalih stanica (engl. non-small cell lung cancer, NSCLC) nije jasna. Stoga je proveden Cochrane sustavni pregled kako bi se ispitali učinci PORT-a na preživljenje i ponovno javljanje bolesti u bolesnika s kompletnom resekcijom NSCLC-a. Cochrane sustavni pregled objavljen je u listopadu 2016., a uključuje randomizirane kontrolirane pokuse dostupne do lipnja 2016. Uključeni su klinički pokusi u kojima je uspoređena kirurgija i kirurgija s radioterapijom. Pronađeno je 14 kliničkih pokusa u kojima je jedna skupina ispitanika primila samo kirurško liječenje, a druga kirurgiju i radioterapiju. Individualni podaci ispitanika bili su dostupni za 11 od tih 14 istraživanja. Analiza provedena u ovom sustavnom pregledu temelji se na 2343 ispitanika (1511 smrtnih slučajeva). Rezultati pokazuju značajan negativni učinak PORT-a na preživljenje, pri čemu je omjer hazarda bio 1,18, odnosno ukazuje na 18% relativnog povećanja rizika od smrti. To je jednako apsolutnoj šteti od 5% nakon dvije godine, što smanjuje ukupno preživljenje s 58 na 53%. Analiza podskupina nije pokazala razlike u učinku PORT-a u pojedinih ispitanika.

Nije analiziran učinak PORT-a na kvalitetu života ili nuspojave jer istraživači nisu rutinski analizirali kvalitetu života u tim istraživanjima, i nije bilo vjerojatno da će bilo koji korisni učinak PORT-a izbalansirati uočeni štetni učinak na preživljenje. Rizik od pristranosti u tim istraživanjima ocijenjen je kao nizak.

Autori su zaključili kako rezultati iz 11 kliničkih pokusa i podaci 2343 ispitanika pokazuju da je PORT štetan pacijentima koji su imali kompletnu resekciju karcinoma pluća nemalih stanica i stoga PORT ne bi trebalo rutinski koristiti u liječenju takvih bolesnika. Rezultati kliničkih pokusa koji se provode trebali bi pojasniti učinak moderne radioterapije u bolesnika s N2 tumorima.


Burdett S, Rydzewska L, Tierney J, Fisher D, Parmar MKB, Arriagada R et al. PORT Meta-analysis Trialists Group. Postoperative radiotherapy for non-small cell lung cancer. Cochrane Database Syst Rev 2016;10:CD002142.