Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Transplantacija bubrega“

Autor: Petar Kes, Nikolina Bašić-Jukić

U Zagrebu je 21. travnja 2012. godine održan Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Transplantacija bubrega“. Tečaj je održan u edukacijskom centru Medicinskog fakulteta i KBC-a Zagreb, u organizaciji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zavoda za nefrologiju, arterijsku hipertenziju, dijalizu i transplantaciju Klinike za internu medicinu, Hrvatskog društva za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju i Hrvatskog liječničkog zbora, i uz financijsku potporu Ministarstva zdravlja. Svrha tečaja bila je upoznavanje s prirodom, dijagnostikom, liječenjem i prevencijom najčešćih komplikacija u pacijenata s transplantiranim bubregom. Iako je transplantacija metoda izbora u liječenju bolesnika sa završnim stadijem zatajenja bubrega, unatoč poboljšanju dijagnostičkih i terapijskih mogućnosti, mnogi problemi vezani uz tu metodu nadomještanja funkcije bubrega nisu riješeni.