Porečki model skrbi za zdravlje na primjeru zaštite jednoroditeljskih obitelji u zajednici

Autor: Nataša Basanić Čuš

Obitelj je temelj društvene zajednice i oslonac svojim članovima. U modernom vremenu obitelj mijenja svoja obilježja, što se najviše uočava u promjeni strukture obitelji. Dostupni podatci potvrđuju da se struktura obitelji u razvijenim zapadnoeuropskim zemljama mijenja. Prototip obitelji koju čine roditelji i dijete/djeca više nije pravilo, a sve je više jednoroditeljskih obitelji. To su obitelji u kojima jedan roditelj sam skrbi o djetetu/djeci privremeno ili trajno. Osvrt prikazuje uspostavljene lokalne nadstandarde podrške jednoroditeljskim obiteljima Poreča koji su implementirani u vidu promjena lokalne politike, odluka i programa u korist jednoroditeljskih obitelji.

OGLAS