MEDIX, God. 26 Br. 144/145  •  Pregledni članak  •  Baromedicina HR ENG

Pomorska i podvodna medicina u Hrvatskoj i svijetu: povijesni osvrtMaritime and undersea medicine in Croatia and the world: A historical review

Kristina Franjić, Dragan Vujović, Sanja Jurić Banai, Dejan Andrić

Pomorska medicina u Hrvatskoj razvija se od srednjega vijeka. O tome govori otvaranje prve karantene na svijetu u Lazaretima 1377. godine, kao i zapisi o dezinfekciji brodova, konzerviranju mesa i standardiziranim brodskim škrinjicama s lijekovima. U pomorskim školama djelovali su mnogi liječnici i tijekom 18. i 19. stoljeća, napisali su nekoliko udžbenika o brodskoj higijeni i medicini. Što se tiče ronjenja, najraniji zapisi su oni o Krapanjskim spužvarima, koji rone još od 1700. godine, a od 1893. godine odijevaju klasični skafander. Naši su ljudi ronili u Austrougarskoj ratnoj mornarici, a pionirom podvodne medicine se smatra ing. Karlo Bauman, koji je u djelu „Fiziologija ronjenja“ sabrao sva dotadašnja znanja iz ove grane, a najvažniji razvoj događa se nakon osnutka Instituta za pomorsku medicinu u Splitu, pod vodstvom prof. dr. sc. Stracimira Gošovića. 

Ključne riječi:
Hrvatska; podvodna medicina; pomorska medicina; povijest

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 26 Br. 144/145

Maritime medicine in Croatia has been developing since the Middle Ages. This is evidenced by the founding of the world’s first quarantine in Lazareti in 1377, records of ship disinfection, meat canning and standardized ship’s medicine boxes. Many physicians working in naval schools and during the 18th and 19th centuries wrote several textbooks on ship hygiene and medicine. As for diving, the earliest records are those of Krapanj sponge divers, who have been diving since 1700, and since 1893 they’ve been using the classic underwater suit. Croats dived in the Austro-Hungarian Navy. For the pioneer of undersea medicine we consider Karlo Bauman, who gathered all previous knowledge in this field in his work „Physiology of Diving“, but the most important development occurred after the founding of the Institute of Naval Medicine in Split under the leadership of Prof. Stracimir Gošović, MD.

Key words:
Croatia; history; maritime medicine; undersea medicine