MEDIX, God. 17 Br. 94/95  •  Pregledni članak  •  Obiteljska medicina HR ENG

Pokazatelji kvalitete rada u obiteljskoj medicini – usporedba Velike Britanije i HrvatskeQuality Indicators in Family Practice: comparison between United Kingdom and Croatia

Hrvoje Tiljak, Saša Đaković, Milica Katić, Zlata Ožvačić-Adžić

QOF (Quality and outcomes framework) predstavlja instrument, odnosno metodologiju procjene kvalitete rada u djelatnosti obiteljske medicine u Velikoj Britaniji. U Republici Hrvatskoj u upotrebi je pet instrumenata, odnosno prijedloga metodologije procjene kvalitete rada obiteljske medicine: instrument poznat pod nazivom „25 indikatora“, instrument nazvan popularnim imenom „Sporazum“, hrvatski prijevod EuroPEP-a – standardiziranog međunarodnog instrumenta za procjenu zadovoljstva pacijenta, dijelovi hrvatske inačice PEI-upitnika – standardiziranog međunarodnog instrumenta za procjenu kvalitete konzultacije (CQI), te indeks DRHTI. Pregledom instrumenata korištenih u Hrvatskoj i usporedbom s instrumentom iz Velike Britanije utvrđene su brojne sličnosti, kako u sadržaju procjene tako i u metodologiji procjene. Instrumenti se oslanjanju na mnoštvo pokazatelja koji svi zajedno sadržajno pokrivaju iste elemente kvalitete. Korišteni kriteriji kvalitete slijede vrlo sličnu logiku, a uočava se da instrumenti nastali u Hrvatskoj i prema vremenu nastajanja odgovaraju nastanku i korekcijama instrumenta iz Velike Britanije. 

Ključne riječi:
Hrvatska; indikatori kvalitete u zdravstvu; metode; obiteljska medicina; osiguranje kvalitete rada u zdravstvu, Velika Britanija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 17 Br. 94/95

The Quality and Outcomes Framework (QOF) is an instrument, or a method, used for quality assessment in family medicine in the UK. In Croatia, there are five instruments designed for same purpose. These include the “25 Indicators“, “the Agreement Methodology“, the Croatian version of EuroPEP international questionnaire for patient satisfaction assessment, parts of the Patient Enablement Instrument (PEI) – international questionnaire consultation quality index; and DRHTI index (for the assessment of the quality of work in family medicine). The comparison of the structure and content of the QOF and five Croatian instruments showed a high rate of similarity. All instruments use numerous indicators covering the same elements in the quality assessment. The used quality criteria follow a similar logic and, interestingly, both the UK and the Croatian instruments were developed at the same time. 

Key words:
Croatia; family practice; quality assurance, health care; quality indicators, health care; methods; United Kingdom