MEDIX, God. 20 Br. 109/110  •  Pregledni članak  •  Pulmologija HR ENG

Plućna arterijska hipertenzija – patofiziologija, dijagnostika i liječenjePulmonary hypertension – pathophysiology, diagnosis and treatment

Ervin Žuljević, Marko Jakopović

Plućna hipertenzija složena je skupina bolesti koje karakterizira zajednički nazivnik: povišen tlak u plućnoj cirkulaciji. Etiologija plućne hipertenzije je različita. Prvi korak u uspješnome liječenju plućne hipertenzije jest rano otkrivanje ove teške i potencijalno smrtonosne bolesti. Vrlo je važno posumnjati na bolest te uputiti bolesnika na dodatne pretrage. Najučinkovitija dijagnostička metoda probira danas je ultrazvuk srca, kojim se mogu indirektno izmjeriti tlakovi u plućnoj cirkulaciji te procijeniti funkcija desnoga srca. Završna dijagnostička metoda kojom se dokazuje plućna hipertenzija jest kateterizacija desnoga srca. U liječenju plućne hipertenzije primjenjuju se danas brojni lijekovi: antagonisti kalcijskih kanala, prostaglandini, antagonisti endotelinskih receptora i inhibitori fosfodiesteraze. U bolesnika u kojih medikamentna terapija nije učinkovita, ostaje kao posljednji korak liječenja transplantacija pluća. 

Ključne riječi:
plućna hipertenzija; plućna vaskularna rezistencija, idiopatska; probir; ultrazvuk srca

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 20 Br. 109/110

Pulmonary hypertension is a complex group of diseases characterized by a common denominator: elevated pressure in the pulmonary circulation. The etiology of pulmonary hypertension is various. The first step in successful treatment of pulmonary hypertension is early detection of this serious and potentially fatal disease. It is very important to suspect the disease and to refer a patient to additional diagnostic procedures. Echocardiography is the most effective diagnostic screening method today, indirectly measuring pressures in the pulmonary circulation and assessing the function of the right heart. The final diagnostic method proving pulmonary hypertension is the right heart catheterization. Different medications are used for the treatment of pulmonary hypertension: calcium channel antagonists, prostaglandins, endothelin receptor antagonists and phosphodieserase inhibitors. Patients in whom medication is not effective, lung transplantation remains a final treatment option. 

Key words:
echocardiography; idiopathic pulmonary vascular resistance; screening; pulmonary hypertension