MEDIX, God. 24 Br. 130/131  •  Pregledni članak  •  Interna medicina HR ENG

Periferna arterijska bolest (PAB) – intervencijsko liječenjePeripheral arterial disease (PAD) – interventional therapy

Dražen Perkov

Periferna arterijska bolest (PAB) može se liječiti promjenom životnih navika uz primjenu lijekova, endovaskularnom intervencijom i otvorenom kirurškom revaskularizacijom. U prošlosti, većina bolesnika sa značajnom ishemijom udova u sklopu PAB-a liječena je kirurškom revaskularizacijom. Međutim, brzi napredak tehnologije omogućuje liječenje sve većeg broja bolesnika s PAB-om endovaskularnim intervencijama. Postupci endovaskularne intervencije uključuju balonsku dilataciju (balonska angioplastika, PTA) s postavljanjem ili bez postavljanja proširnice (stent) i različite oblike aterektomija, a primjenjuju se u području arterija donjih udova, karotidnih arterija, potključnih arterija, celijačnih i mezenterijalnih arterija, koje su i najčešće zahvaćene tom bolešću. Napretkom tehnologije i razvojem novih endovaskularnih materijala i uređaja, očekuju se nove terapijske mogućnosti i poboljšani klinički ishodi u liječenju svih područja arterijskoga sustava.

Ključne riječi:
periferna arterijska bolest; endovaskularna intervencija; balonska angioplastika; perkutana transluminalna angioplastika (PTA); proširnica (stent)

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 24 Br. 130/131

Peripheral arterial disease (PAD) can be treated by lifestyle changes together with pharmacotherapy, by endovascular intervention, and by open surgical revascularisation. In the past, most PAD patients with significant limbs ischemia were treated with surgical revascularization. However, rapid advances in technology enable for endovascular interventions in an increasing number of PAD patients. The procedures in endovascular interventions include balloon dilatation (balloon angioplasty, PTA) with or without stent placement and various forms of atherectomy, performed in the most commonly affected arteries: in lower limbs, carotid arteries, subclavian arteries, celiac and mesenterial arteries. Due to the advancing technology and development of new endovascular materials and devices, new therapeutic possibilities and improved clinical outcomes are expected in the treatment of all areas of the arterial system. 

Key words:
balloon angioplasty; endovascular intervention; peripheral arterial disease; percutaneous transluminal angioplasty (PTA); stent