Parenteralna antikoagulacija kod pokretnih bolesnika s karcinomom

OGLAS


Antikoagulacija bi mogla poboljšati preživljenje oboljelih od karcinoma putem pretpostavljenog anti-tumorskog učinka, uz antitrombotski učinak, iako može povećati rizik od krvarenja.

Ciljevi ovog Cochrane sustavnog pregleda bili su procijeniti djelotvornost i sigurnost parenteralne antikoagulacije u pokretnih ispitanika s karcinomom koji obično primaju kemoterapiju, hormonsku terapiju, imunoterapiju ili radioterapiju, ali inače nemaju standardne terapijske ili profilaktičke indikacije za antikoagulaciju. Sustavni pregled je objavljen u rujnu 2017., a uključuje literaturu dostupnu do kolovoza 2017.

Uključeno je 19 kliničkih pokusa, u kojima je sudjelovalo 9650 ispitanika. Intervencija je bio heparin (nefrakcionirani heparin ili niskomolekularni heparin). Rezultati pokazuju kako heparin nema učinka na smrtnost nakon 12 mjeseci terapije i smrtnost nakon 24 mjeseca. Terapija heparinom smanjuje rizik od simptomatske venske tromboembolije (VTE), dok povećava rizik od ozbiljnog krvarenja i manjeg krvarenja. Rezultati nisu potvrdili niti isključili mogućnost korisnog ili štetnog učinka heparina na trombocitopeniju ili kvalitetu života.

Zaključak je autora kako se čini da heparin nema učinka na smrtnost nakon 12 ili 24 mjeseca terapije. Smanjuje simptomatsku VTE te vjerojatno povećava stopu ozbiljnih i manjih krvarenja. Buduća istraživanja trebala bi ispitati može li terapija antikoagulansima imati učinak na preživljenje u različitim stadijima karcinoma. Odluka o početku terapije heparinom u oboljelih od karcinoma trebala bi se donijeti uzimajući u obzir moguće koristi i štete te uključiti želje i potrebe bolesnika.

Valja napomenuti i kako je ovo „živi“ Cochrane sustavni pregled (engl. living systematic review). To je nova vrsta sustavnih pregleda koja se obnavlja čim rezultati nekog novog istraživanja postanu dostupni. Cilj je takav sustavni pregled neprestano održavati ažurnim, odnosno neprestano imati aktualnu sliku dokaza u određenom području medicine. U Cochrane knjižnici može se provjeriti trenutačni status ovog sustavnog pregleda.


Akl EA, Kahale LA, Hakoum MB, Matar CF, Sperati F, Barba M et al. Parenteral anticoagulation in ambulatory patients with cancer. Cochrane Database Syst Rev 2017;9:CD006652.