MEDIX, God. 22 Br. 119/120  •  Osvrt  •  Palijativna medicina HR ENG

Palijativni tim Specijalne bolnice Sveti Rafael Strmac

Maristela Šakić, Marijana Bogadi, Danijel Tadić, Luca Marković, Antonija Pejaković, Marija Delaš, Rebeka Prpić, Olivera Grgić, Marija Babić, Robert Mackuljak

Specijalna bolnica Sveti Rafael Strmac ugovorna je zdravstvena ustanova HZZO-a, otvorena u kolovozu 2011. godine te od tada u bolnici djeluje i palijativna skrb. U bolnicu bolesnik dolazi s uputnicom izabranoga liječnika obiteljske medicine, a prema preporuci liječnika specijalista ili premještanjem iz bolnice za akutno liječenje uz preporuku liječnika specijalista. Bolnica je primjer uspješnoga rada multidisciplinarnoga palijativnog tima, koji na prvom mjestu čine bolesnik i njegova obitelj te liječnik, medicinske sestre/tehničari i njegovatelj, psiholog, prvostupnik fizioterapije, socijalni radnik, duhovnik te volonteri kao suradnici tima.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 22 Br. 119/120