MEDIX, God. 18 Br. 101/102  •  Autorski pregled  •  Neurologija HR ENG

Palijativna skrb o osobama oboljelim od Alzheimerove bolestiPalliative care for patients with Alzheimer’s disease

Marijana Braš, Veljko Đorđević, Lovorka Brajković

Palijativna skrb je sveobuhvatna aktivna skrb o osobama koje boluju od neizlječivih bolesti i članovima njihovih obitelji. Cilj palijativne skrbi je poboljšanje kvalitete života bolesnika i članova njegove obitelji ublažavanjem totalne boli, psihosocijalnom podrškom i kontrolom simptoma. Palijativnu skrb pružaju članovi multidisciplinarnoga palijativnog tima koji čine posebno educirani liječnici, medicinske sestre, psiholozi, socijalni radnici, ljekarnici, nutricionisti, duhovnici i dr. Palijativna skrb započinje u trenutku uspostave dijagnoze neizlječive bolesti i pruža se svim bolesnicima bez obzira na dob i dijagnozu. Palijativna skrb o osobama oboljelim od demencije još je uvijek nedovoljno razvijena, djelomično i zbog činjenice da je u prvim desetljećima razvoja naglasak bio na skrbi o onkološkim bolesnicima, ali se unazad nekoliko godina posebna pozornost posvećuje upravo razvoju optimalnih terapijskih programa za oboljele od demencije i njihove skrbnike. U Hrvatskoj su palijativna medicina i palijativna skrb općenito još uvijek nerazvijene te je u predstojećim koracima i strateškim dokumentima razvoja palijativne skrbi potrebno uklopiti i skrb o oboljelima od demencije i njihovim skrbnicima, kao integralni i obvezan dio. 

Ključne riječi:
Alzheimerova bolest; demencija; palijativna skrb

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 18 Br. 101/102

Palliative care is specialized medical care for people with serious illnesses. It is focused on providing patients with relief from symptoms, pain and stress of a serious illness, irrespective of the diagnosis. The goal is to improve the quality of life of both patients and their families. Palliative care is provided by a team of physicians, nurses, psychologists, social workers and other specialists who work together with patient’s family physician. It is appropriate at any age and at any stage of a serious illness and can be provided along with curative treatment. The palliative care needs of people with dementia have only recently begun to receive attention, because palliative care services have generally been intended and designed for patients with cancer. Patients with dementia may be in the terminal stage of their illness for several years, whereas specialised palliative care services are mostly designed for short-term interventions. In Croatia, palliative medicine and palliative care are still underdeveloped. The strategy for future palliative care development should also incorporate the care for patients with dementia and their caregivers. 

Key words:
Alzheimer disease; dementia; palliative care