MEDIX, God. 22 Br. 119/120  •  Pregledni članak HR ENG

Palijativna skrb o oboljelima od Alzheimerove bolesti i drugih demencijaPalliative care for people with Alzheimer’s disease and other dementias

Marija Kušan Jukić, Ninoslav Mimica

Alzheimerova bolest, kao najčešći uzrok demencije, još uvijek je neizlječiva, a time i smrtonosna bolest. U okviru razvoja palijativne skrbi u Hrvatskoj potrebno je uzeti u obzir da 30–40% bolesnika koji trebaju palijativnu skrb boluje od neurodegenerativnih bolesti, između ostalih od Alzheimerove bolesti i drugih demencija. Njihove potrebe za palijativnom skrbi specifične su i razlikuju se od potreba onkoloških bolesnika pa su palijativni ležajevi za osobe u uznapredovanom stadiju demencije predviđeni na psihogerijatrijskim odjelima. Razvojem palijativne medicine i sustava palijativne skrbi cilj je učiniti palijativnu skrb dostupnu oboljelima od demencije zbrinutima u krugu obitelji, kao i onima smještenima u Domovima za starije osobe. Za učinkovito planiranje palijativne skrbi o oboljelima nužno je ustrajati na što ranijoj dijagnozi demencije, planu zbrinjavanja, kontinuitetu pružanja skrbi uz edukaciju iz palijativne medicine medicinskoga i drugoga stručnog osoblja.

Ključne riječi:
Alzheimerova bolest; bolnica, psihijatrijska; demencija; palijativna skrb

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 22 Br. 119/120

Alzheimer’s disease, the most common cause of dementia, is still an incurable and thus a lethal disease. Within the development of palliative care in Croatia it is necessary to take into account that 30–40% of patients who need palliative care suffer from neurodegenerative diseases, including Alzheimer’s disease and other dementias. Their needs for palliative care are specific and different from the needs of cancer patients. Thus palliative beds for people in the advanced stages of dementia are provided within psychogeriatric wards. Through the development of palliative medicine and palliative care system, the aim is to make palliative care available for people with dementia cared for within the family, as well as for those residing in institutions for the elderly. To effectively plan the palliative care for people with dementia, it is necessary to insist on the earliest possible diagnosis of dementia, care plan, continuity of care and education in palliative medicine for medical and other professional staff.

Key words:
Alzheimer’s disease; dementia; hospital, psychiatric; palliative care