MEDIX, God. 23 Br. 127/128  •  Pregledni članak  •  Onkologija HR ENG

Otkrivanje i liječenje uznapredovaloga raka pluća nemalih stanica s ALK ili ROS1 mutacijomDetection and treatment of advanced non-small cell lung carcinoma with ALK or ROS1 mutation

Gordana Drpa, Suzana Kukulj

ALK i ROS1 translokacija dvije su rijetke mutacije koje dovode do nastanka adenokarcinoma pluća. Unatoč maloj pojavnosti, predmet su brojnih kliničkih istraživanja. Naime, te dvije mutacije u pravilu uzrokuju proširenu bolest, najčešće u mlađoj populaciji. Ciljano liječenje toga tipa karcinoma započinje otkrićem krizotiniba. Radi se o prvom inhibitoru ALK tirozin-kinaze, čijim je uvođenjem u terapiju postignuto znatno poboljšanje preživljenja oboljelih. Budući da se na sve ciljane lijekove nakon nekog vremena razvija otpornost, to se dogodilo i s krizotinibom. Posljednjih je godina u uporabu ušlo nekoliko lijekova druge generacije, dok su lijekovi treće generacije u fazi ispitivanja. Cilj razvijanja novih lijekova jest prevladavanje mehanizama otpornosti i postizanje bolje koncentracije u središnjemu živčanome sustavu zbog čestoga širenja tumora u mozak.

Ključne riječi:
ALK; inhibitor tirozin-kinaze; rak pluća; rak pluća nemalih stanica; translokacija, genetski, ROS1

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 23 Br. 127/128

ALK and ROS1 translocation are two rare mutations which cause lung adenocarcinoma. The mutations typically cause advanced disease, most often in the younger population and, despite their rarity, are a subject of many clinical trials. The necessity for having a targeted treatment for this form of cancer led to the discovery crizotinib, the first ALK tyrosine-kinase inhibitor. Although its inclusion in therapy has led to a higher survival rate of patients, medication resistance develops after a certain period. Several second-generation drugs have been introduced on the market over the last few years, while third-generation drugs are being investigated. The aim of developing new drugs is to overcome those mechanisms of resistance and to achieve better concentration in the central nervous system due to frequent occurrence of brain metastasis.

Key words:
ALK; Lung cancer; Non-Small Cell Lung Cancer; Tyrosine Kinase Inhibitor; Translocation, Genetic, ROS1