MEDIX, God. 24 Br. 130/131  •  Pregledni članak  •  Interna medicina HR ENG

Osobitosti liječenja arterijske hipertenzije bolesnika sa zatajivanjem srcaCharacteristics of management of arterial hypertension in patients with heart failure

Vedran Pašara, Maja Čikeš, Davor Miličić

Arterijska hipertenzija (AH) najznačajniji je promjenjivi čimbenik rizika za razvoj zatajivanja srca. Za pravilno liječenje AH-a u bolesnika sa zatajivanjem srca potrebno je utvrditi koji je tip zatajivanja prisutan. Dobro su etablirane smjernice za liječenje AH-a u bolesnika sa zatajivanjem srca sa smanjenom istisnom frakcijom: antihipertenzivni bi režim tih bolesnika trebao uključivati ACE-inhibitor ili blokator receptora angiotenzina, β-blokator i antagonist mineralokortikoidnih receptora. Te lijekove koji ujedno modificiraju tijek bolesti (zatajivanja srca) važno je titrirati do maksimalnih podnošljivih doza. Ako unatoč tomu perzistiraju simptomi srčanoga zatajivanja, valjalo bi umjesto ACE-inhibitora uvesti kombinaciju blokatora receptora angiotenzina i inhibitora neprilizina. Optimalnom farmakoterapijom, odnosno intenzivnim liječenjem AH-a nastoji se smanjiti simptome i rizik za hospitalizaciju bolesnika zbog srčanoga zatajivanja, usporiti ili obrnuti proces patološkoga remodeliranja miokarda i smanjiti smrtnost.

Ključne riječi:
arterijska hipertenzija; zatajivanje srca

Članak je dostupan u cijelosti u PDF formatu

PREUZMI PDF

Arterial hypertension (AH) is the most significant modifiable risk factor for the development of heart failure. In order to properly treat AH in patients with heart failure, the type of heart failure should be determined. There are wellestablished guidelines for treating AH in patients with heart failure with reduced ejection fraction: the antihypertensive regimen of these patients should include an ACE inhibitor or angiotensin receptor blocker, beta blocker and mineralocorticoid receptor antagonist. These disease-modifying medications should be up-titrated to maximum tolerable doses. If heart failure symptoms still persist, an angiotensin receptor blocker and neprilysin inhibitor combination should be introduced instead of ACE inhibitors. The goal of optimal pharmacotherapy and intensive AH treatment is to reduce the symptoms and risk of hospitalization of patients due to the heart failure, slow down or reverse cardiac remodelling and reduce mortality. KEY WORDS arterial hypertension; heart failure.

Key words:
arterial hypertension; heart failure