MEDIX, God. 22 Br. 119/120  •  Pregledni članak  •  Palijativna medicina i palijativna skrb HR ENG

Osnovni pojmovi o palijativnoj medicini i palijativnoj skrbiBasic concepts of palliative medicine and palliative care

Marijana Braš, Veljko Đorđević, Branka Kandić-Splavski, Vlasta Vučevac

Suvremena medicina dijeli se na preventivnu, kurativnu i palijativnu medicinu. Palijativna skrb je pristup koji poboljšava kvalitetu života bolesnika i njihovih obitelji suočenih s problemima povezanima sa smrtonosnom bolešću, prevencijom i olakšanjem patnje ranim prepoznavanjem te suzbijanjem boli i drugih problema, fizičkih, psihosocijalnih i duhovnih. Palijativna skrb je multidisciplinarna u svom pristupu, te svojim djelokrugom obuhvaća bolesnika, obitelj i zajednicu. U nekom smislu, palijativna skrb nudi najosnovniji koncept zaštite – zbrinjavanje bolesnikovih potreba gdje god da se o njemu skrbi, bilo kod kuće ili u bolnici. Palijativna skrb afirmira život, a smrt smatra normalnim procesom; nastoji očuvati najbolju moguću kvalitetu života sve do smrti. Palijativnu medicinu prema razinama skrbi može se podijeliti na palijativni pristup, opću palijativnu medicinu, specijalističku palijativnu medicinu i centre izvrsnosti. U razvoju palijativne medicine iznimno je važna edukacija članova multidisciplinarnoga palijativnog tima, ali i šire javnosti, kao i izrada međunarodnih i nacionalnih strateških planova razvoja palijativne skrbi.

Ključne riječi:
edukacija; hospicijski pokret; multidisciplinarni palijativni tim; organizacijske jedinice; razine skrbi; palijativna medicina; palijativna skrb

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 22 Br. 119/120

Modern medicine is divided into preventive, curative and palliative medicine. Palliative care is an approach that improves the quality of life of patients and their families facing problems associated with life-threatening illness, through the prevention and relief of suffering by means of early detection and suppression of pain and physical, psychosocial and spiritual problems. Palliative care is multidisciplinary in its approach, and its scope includes the patient, family and community. In a sense, palliative care offers the most basic concept of care – taking care of patients’ needs, whether they be at home or in the hospital. Palliative care affirms life, and death is regarded as a normal process; it seeks to maintain the best possible quality of life until death. Palliative medicine, according to the level of care, can be divided into palliative approach, general palliative medicine, specialist palliative medicine and centers of excellence. In the development of palliative medicine it is extremely important to educate members of the multidisciplinary palliative team and the general public, as well as the development of international and national strategic plans for the progression of palliative care.

Key words:
education; hospices; level of care; multidisciplinary palliative team; organizational units; palliative care; palliative medicine