MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement  •  Pregledni članak  •  Psihijatrija HR ENG

Osnovni pojmovi o komunikaciji u mediciniBasic communication concepts in medicine

Veljko Đorđević, Marijana Braš

Neosporna je činjenica da je komunikacija u medicini iznimno važna. No, još je važnije istaknuti da kvalitetna komunikacija između liječnika i bolesnika, kao i kvalitetna komunikacija članova tima, pridonosi boljoj skrbi o bolesniku te povećava zadovoljstvo, suradljivost i kvalitetu života kod bolesnika. Stoga ne čudi činjenica da se u cijelom svijetu iznimna pozornost pridaje edukaciji stručnjaka u području usvajanja adekvatnih oblika komuniciranja s bolesnikom i članovima njegove obitelji. Edukacija počinje s prvim danima studija, a nastavlja se tijekom cijeloga profesionalnog usavršavanja

Ključne riječi:
edukacija; komunikacija; neverbalna komunikacija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement

The importance of effective communication in health care, both with patients and other healthcare professionals, has long been acknowledged. It has to be mentioned that good and effective communication between a doctor and patient and among health team members improves patient care and increases patient satisfaction, compliance and quality of life. Therefore, it is not surprising that education in communication skills makes an important part of formal medical education. Communication education starts from the very beginning of medical studies and continues through the entire professional training

Key words:
communication; education; nonverbal communication