MEDIX, God. 14 Br. 75/76  •  Autorski pregled  •  Palijativna medicina HR ENG

Osnovne etičke rasprave u hospicijskoj/ palijativnoj skrbiBasic ethic discussions in hospice palliative care

Anica Jušić

Cilj palijativne skrbi je umirućem omogućiti da preostalo vrijeme iskoristi na najbolji mogući način. Treba izgraditi stav da je i umiranje život, krajnji dio života. Bitna je njegova kvaliteta, a ne dužina. Bolesnik je svakako osoba čije se želje u prvom redu poštuju, ali treba uzeti u obzir i potrebe, želje i prava drugih sve do cijene pojedinih usluga. Uz dobrobit bolesnika treba misliti i na egzistenciju obitelji. Moderna medicinska tehnologija u jedinicama intenzivne njege izdvaja patnika i on društveno umire prije nego je biološki život završio. Palijativna skrb i izobraženi dobrovoljci imaju ulogu resocijalizacije. Bolesniku treba omogućiti da donosi odluke, a ne da se o njemu odlučuje. Posljedni dani su često najvažniji dio života, vrijeme kad se izgrađuje konačna slika sjećanja na umrlog, a ona može biti odlučna za nastavak života obitelji. O eutanaziji treba otvoreno razgovarati, no iskustveno je potvrđeno da su tzv. zahtjevi za smrću zapravo vapaj za boljom kvalitetom života tijekom bolesti i umiranja

Ključne riječi:
palijativna skrb, kvaliteta života, resocijalizacija, eutanazija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 14 Br. 75/76

The aim of palliative care is to enable the dying to use the remaining time in the best possible way. We should uphold the attitude that dying is life, the final part of life, ending in death. What is important is the quality of that life, not its length. The patient is undeniably the person whose wishes are to be respected in the first place, but the needs, wishes and rights of others should be also considered, including the cost of various services. In addition to the welfare of the sick, the existence of the family must also be taken into consideration. The contemporary sophisticated medical technology in intensive care units separates the sufferer from the social setting, and he dies socially even before his biological life has ended. Palliative care and trained volunteers have the role of their resocialization. The patient should be enabled to take decisions, rather than being the object of decisions taken by others. The last days/weeks of life are often the most important in one‘s life, the time when the final memories of the deceased are formed, and this can be decisive for the continuation of the family‘s existence. Euthanasia needs to be openly discussed, but it has been established that the so-called demands to die are in effect voices for a better quality of life during sickness and death.

Key words:
palliative care, quality of life, resocialization, euthanasia