MEDIX, God. 17 Br. 92/93 Supplement  •  Osvrt  •  Psihijatrija HR ENG

Osnivanje Centra za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Marijana Braš, Veljko Đorđević

Odlukom Fakultetskog vijeća na sjednici 21. rujna 2010. osnovan je Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine (CEPAMET) Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. CEPAMET je znanstvena, nastavna i stručna organizacijska jedinica Medicinskog fakulteta koja se bavi razvojem akademskih programa na svim razinama iz područja palijativne medicine, medicinske etike i komunikacijskih vještina te potiče osnivanje prvih zdravstvenih ustanova za palijativnu skrb u Hrvatskoj. Za v.d. predstojnika CEPAMET-a imenovan je doc. dr. sc. Veljko Đorđević. Promocija CEPAMET-a održana je 6. listopada 2010. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, i to u povodu proslave Svjetskog dana hospicija i palijativne skrbi u Hrvatskoj.

 

Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zadnjih nekoliko godina pokrenute su brojne aktivnosti u cilju daljnjeg razvoja i osmišljavanja dodiplomske i poslijediplomske edukacije iz područja komunikacijskih vještina u medicini, medicinske etike i palijativne medicine, a sukladno drugim modernim akademskim programima u svijetu.

Tako se, između ostalog, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu od početka aktivno uključio u akciju „Ostani uz mene“, koju je pokrenulo Hrvatsko društvo za palijativnu medicinu HLZ-a i Hrvatski centar za palijativnu skrb u partnerstvu s farmaceutskom kućom Sandoz, a s ciljem senzibilizacije stručnjaka i javnosti o palijativnoj medicini, razvoju edukativnih programa i poticanja osnivanja prvih ustanova za palijativnu skrb. Dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Davor Miličić već je na konferenciji za novinare u povodu početka akcije „Ostani uz mene“, koja je održana 21. travnja 2010. godine u Novinarskom domu u Zagrebu, najavio konkretne aktivnosti koje će poduzeti u cilju edukacije studenata i liječnika o palijativnoj medicini. Kao domaćin, u ime Medicinskog fakulteta u Zagrebu, ali i kao predavač na poslijediplomskom tečaju „Suvremene spoznaje iz palijativne medicine“, koji je održan od 28. do 30. svibnja 2010., prof. Miličić je ponovno naglasio važnost konkretnih aktivnosti koje Medicinski fakultet u Zagrebu treba poduzeti za razvoj akademskih programa iz palijativne medicine, ali i komunikacijskih vještina studenata medicine i liječnika. Ta je kontinuirana podrška ubrzo dovela i do potpisivanja ugovora o suradnji između Zaklade Onkologija, Hrvatskog centra za palijativnu skrb i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Najvažniji događaj u daljnjem razvoju palijativne medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu bila je odluka Fakultetskog vijeća na sjednici održanoj 21. rujna 2010. godine o osnivanju Centra za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine (CEPAMET).

CEPAMET je znanstvena, nastavna i stručna organizacijska jedinica Medicinskog fakulteta koja će se baviti razvojem akademskih programa na svim razinama iz područja palijativne medicine, medicinske etike i komunikacijskih vještina te poticati osnivanje prvih zdravstvenih ustanova za palijativnu skrb u Hrvatskoj. Za v. d. predstojnika CEPAMET-a imenovan je doc. dr. sc. Veljko Đorđević. Promocija CEPAMET-a održana je 6. listopada 2010. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, i to u povodu proslave Svjetskog dana hospicija i palijativne skrbi u Hrvatskoj. Na promociji je sudjelovao velik broj uzvanika koji podržavaju inicijativu, među kojima prof. dr. sc. Izet Aganović u ime predsjednika Republike RH prof. dr. sc. Ive Josipovića, akademik Zvonko Kusić u ime HAZUa, prof. dr. sc. Željko Reiner u ime KBC-a Zagreb te prof. dr. sc. Davor Miličić u ime Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Prof. Miličić je naglasio punu podršku daljnjem razvoju CEPAMET-a.

Predstojnik CEPAMET-a doc. dr. sc. Đorđević i predsjednica Hrvatskog društva za palijativnu medicinu HLZ-a dr. sc. Marijana Braš su već na promociji predstavili brojne domaće i međunarodne aktivnosti u kojima CEPAMET aktivno sudjeluje i koje planira organizirati. Za istaknuti je održavanje međunarodnog simpozija „Palijativna medicina u 21. stoljeću – izazov za zdravstvo i zajednicu“ održanog 27. studenog na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, a dan ranije i donatorske večere u hotelu Sheraton u Zagrebu za uređenje CEPAMET-a, na kojoj su goste iz inozemstva i oko 400 gostiju iz svih dijelova Hrvatske zabavljali brojni poznati hrvatski pjevači i glumci.

Početkom studenog 2010. godine započeti su građevinski radovi u prostorima zgrade Medicinskog fakulteta na Šalati 4 (gdje će, između ostalog, biti i prostorije CEPAMETa), a uz iznimni entuzijazam svih uključenih u obnovu tih prostora većina radova je završena u nepuna dva mjeseca! U međuvremenu je CEPAMET osnovao Savjet, čiji je predsjednik akademik Zvonko Kusić, hrvatski članovi akademkinja Vida Demarin, prof. dr. sc. Mirko Šamija, prof. dr. sc. Davor Miličić, VMS Ana Ljubas, prof. dr. Danica Ramljak i pater Antun Cvek. Međunarodni članovi Savjeta su prof. dr. Herbert Jannig i prof. dr. Rudolf Likar iz Klagenfurta, dr. Reinhardt Sittl iz Erlangena, prof. dr. David Kissanne i prof. dr. Paul Glare iz New Yorka, prof. dr. Judith Paice i prof. dr. Lukasz Konopka iz Chicaga, prof. dr. David Oliver iz Kenta, prof. dr. Roberto Cassale iz Montescana, prof. dr. Andrei Danilov iz Moskve, prof. dr. Eli Alon iz Züricha, prof. dr. Kurt Fritsche iz Freiburga i dr. Fabrizio LaMatta iz Pulie. Imenovano je i nekoliko vanjskih savjetnika CEPAMET-a: dr. sc. Lovorka Brajković, dr. Vibor Milunović, mr. Mario Cvek, dipl. nov., dr. Branka Kandić-Splavski, prim. dr. sc. Ranko Stevanović, prof. dr. Antonio Juretić i doc. dr. Ninoslav Mimica. Dana 19. veljače 2011. godine održan je i prvi tečaj stalnog medicinskog usavršavanja prve kategorije „Komunikacijske vještine u onkologiji i palijativnoj medicini“ u novouređenim prostorima CEPAMET-a, a na kojem su sudjelovali onkolozi iz nekoliko hrvatskih onkoloških centara.

Doc. dr. sc. Đorđević, dr. sc. Brajković i dr. sc. Braš izabrani su za nacionalne koordinatore programa t-EACH Europske udruge za komunikaciju u zdravstvu, a doc. dr. sc. Đorđević, dr. sc. Brajković, mr. Cvek i dr. sc. Braš postali su članovi Američke akademije za komunikaciju u zdravstvu. Uključivanje u vodeće međunarodne inicijative na području komunikacije u medicini preduvjet je daljnje edukacije i implementacije najboljih postojećih znanja i vještina u projekte i programe u Hrvatskoj.
U skoroj budućnosti planira se opremanje i pokretanje tzv. kabineta (laboratorija) komunikacijskih vještina, a prema uzoru na najrazvijenije laboratorije u svijetu čiji su direktori članovi Savjeta Centra. Uz ostale brojne edukativne i istraživačke aktivnosti, svi suradnici CEPAMET-a aktivno su uključeni u organizaciju međunarodne škole o boli i palijativnoj medicini, koji će se održati od 2. do 8. svibnja 2011. u Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku.
slike