MEDIX, God. 27 Br. 150/151  •  Osvrt na stručno događanje  •  Nefrologija HR ENG

Osnivačka skupština Hrvatskog društva za bubreg

Vesna Furić Čunko

U Zagrebu je 16. rujna 2021. godine održana Osnivačka skupština Hrvatskog društva za bubreg (HDB). Društvo je osnovano na inicijativu akademika Bojana Jelakovića i prof. dr. sc. Nikoline Bašić Jukić, dr. med., a nakon sastanka Inicijativnog odbora 12. srpnja 2021. godine održanog online.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 27 Br. 150/151