MEDIX, God. 25 Br. 139/140  •  Recenzija  •  Ortopedija HR ENG

Damir Matoković, Marko Pećina, Miroslav Hašpl:
„Ortopedska propedeutika“


Izdavač: Medicinska naklada
Godina izdanja: 2020.
Format: 21 x 30 cm
Uvez: tvrdi
Opseg: 324 stranica

 

Ortopedija je medicinska specijalnost koja se bavi proučavanjem, sprječavanjem i liječenjem bolesti i ozljeda lokomotornog sustava, a propedeutika znači „prethodna pouka, prvi nauk, pripravno obučavanje, prednaobrazba, uvod u neki nauk“. Klinički je pregled pola dijagnoze (ponekad i potpuna dijagnoza), a bez točne dijagnoze nema ni uspješnog liječenja. Nažalost, u tehnološki visokorazvijenoj medicini klinički pregled već je gotovo zaboravljena vještina za koju treba primjereno teorijsko znanje, ali i višegodišnje praktično iskustvo.

Knjiga „Ortopedska propedeutika” rezultat je višegodišnjeg kliničkog iskustva autora u radu s bolesnicima i sudjelovanja autora u svim oblicima nastave iz ortopedije i traumatologije lokomotornoga sustava. U njoj su autori opisali kliničke testove koji služe upravo savladavanju vještine pregleda i postavljanja točne dijagnoze u ortopediji. U uvodnom dijelu opisana su opća načela kliničkog pregleda lokomotornoga sustava, a u specijalnom dijelu sustavno su opisani i ilustrirani najčešće primjenjivani klinički testovi u ortopediji po pojedinim regijama tijela.

Najdublji dojam na čitatelja ostavlja edukativna vrijednost, a kao osobitost udžbenika navodimo preciznost, sistematičnost te logički slijed i postupnost izlaganja koji djelo čine lako čitljivim i razumljivim. Zanimljivim i dobro odabranim slikama i crtežima koji omogućuju lakše razumijevanje teksta i olakšavaju učenje, autori su knjigu učinili atraktivnom i cjelovitom. Udžbenik sadrži devet poglavlja, uz 763 fotografije i 293 crteža (ukupno 1056 ilustracija), koji prikazuju izvođenje kliničkih testova, te 258 literaturnih navoda.

Sadržajem i opsegom pruženih spoznaja, dokumentiranih originalnim kliničkim fotografijama i crtežima, knjiga je namijenjena širem krugu čitatelja i stručnjaka. Prvenstveno će biti korisna ortopedima, traumatolozima, radiolozima, pedijatrima, fizijatrima, liječnicima obiteljske medicine, studentima medicine u redovitoj diplomskoj i poslijediplomskoj specijalističkoj nastavi te u trajnoj edukaciji. Isto tako, bit će korisno štivo za široki krug stručnjaka kao što su fizioterapeuti, radni terapeuti, kineziolozi, medicinske sestre i tehničari.

Osim autorima, posebnu zahvalnost valja uputiti eminentnim ortopedima i recenzentima, prof. dr. sc. Savi Jovanoviću i prof. dr. sc. Domagoju Delimaru, na savjetima i svesrdnoj potpori tijekom nastanka knjige. Grafički doista zahtjevna knjiga ne bi ugledala svjetlo dana bez velikog truda djelatnika Medicinske naklade na čelu s prof. Anđom Raič. Knjiga, koja može ravnopravno konkurirati stranim izdanjima, jedinstvena je jer je medicinska literatura o navedenoj problematici na hrvatskom jeziku vrlo oskudna. Nakon dugo vremena domaći čitatelji dočekali su kvalitetan moderan udžbenik.