MEDIX, God. 19 Br. 107/108  •  Osvrt  •  Javno zdravstvo HR ENG

Organizirani probir za rak debelog crijeva – stepenica na putu smanjenja smrtnosti

Nataša Antoljak

Rak debelog crijeva jedan je od glavnih javnozdravstvenih problema u skupini zloćudnih novotvorina. Drugo je sijelo po mortalitetu i incidenciji u oba spola. Postoji učinkovit način probira kojim se može ranije otkriti bolest, ali i produljiti život oboljelima, a moguće je bolest i spriječiti uklanjanjem prekursora – polipa tijekom kolonoskopije. U Hrvatskoj se od 2008. godine provodi nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva. Odaziv u prvom ciklusu bio je 21%, pa su u drugom ciklusu učinjene neke izmjene i program je reorganiziran. U cijeloj državi održavaju se promotivne aktivnosti, nabavljen je zračni model debelog crijeva, poboljšana je i prilagođena uputa za testiranje, a planirano je i aktivnije sudjelovanje liječnika obiteljske medicine i patronažnih sestara u poticanju odaziva. Napisan je protokol programa, prevedene su europske smjernice za osiguranje kvalitete programa, a u tijeku je proces izrade nove informatičke aplikacije za cjelovito praćenje i izvješćivanje. Očekuje se pozitivan učinak svih mjera na odaziv, uspješnost provedbe, kao i sustavnu kontrolu te osiguranje kvalitete provedbe programa. 

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 19 Br. 107/108