MEDIX, God. 26 Br. 144/145  •  Recenzija  •  Sestrinstvo HR ENG

Sonja Kalauz:
„Organizacija i upravljanje u području zdravstvene njege“

Duško Popović


Izdavač: Medicinska naklada, Zagreb
Godina izdanja: 2019.
Format: 17 x 24 cm; uvez: meki
Opseg: 114 stranica

 

 

Medicinska je naklada 2015. godine objavila, kao jedan od udžbenika i priručnika Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, knjigu Organizacija i upravljanje u području zdravstvene njege autorice doc. dr. sc. Sonje Kalauz, profesorice Zdravstvenog veleučilišta Zagreb. Recenzenti su bili prof. dr. sc. Stipe Orešković, prof. dr. sc. Viktor Peršić i prof. dr. sc. Brigita Skela-Savić. Udžbenik je odlukom Stručnog vijeća Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu od 26. ožujka 2014. uvršten u propisanu nastavnu literaturu za studente Zdravstvenog veleučilišta.

U jedanaest poglavlja, naslovljenih Uvod u teoriju upravljanja u sestrinstvu, Organizacijska kultura, Upravljanje i organizacija (menadžment) u sestrinskoj praksi, Upravljanje ljudskim potencijalima, Sustavi potpore u zdravstvenoj njezi, Stilovi upravljanja, Upravljanje vremenom u sestrinskoj praksi, Upravljanje sastankom, Upravljanje promjenama, Donošenje odluka u sestrinskoj praksi te Upravljanje kvalitetom u sestrinskoj praksi autorica se bavi problemima organizacije i upravljanja u sestrinskoj praksi, razinama i elementima organizacijske kulture, tipovima i razinama menadžmenta, procesom učenja i razvoja u struci, standardima osoblja i kategorizacijom bolesnika, modelima rasporeda rada medicinskih sestara, od dnevnih do mjesečnih, zadovoljstvu medicinskih sestara kao pokazatelju kvalitete zdravstvene njege, praktičnim pitanjima poput priprave i distribucije lijekova ili transporta bolesnika te smanjenja neproduktivnog trošenja vremena u sestrinskoj praksi, sve do kulture sigurnosti bolesnika.

Zdravstvena njega je područje rada koje je i najkritičnije jer je to integrativno područje svih aktivnosti vezanih za proces pružanje sveukupne zdravstvene brige, u čemu su medicinske sestre bitan posrednik i o njihovom znanju i sposobnostima često ovisi sigurnost bolesnika. Pravo na kvalitetnu zdravstvenu njegu ima svaki čovjek, a to s razlogom postaje sve važnije u vremenu ograničenih materijalnih resursa.

Medicinske sestre koje upravljaju pojedinim segmentima zdravstvenih organizacija trebaju upoznati različite teorijske modele, kao preduvjet boljeg shvaćanja strukture zdravstvene organizacije, načina utjecanja na produktivnost te kvalitetniju brigu za bolesnike. Organizacijska kultura danas se definira kao skup temeljnih uvjerenja, vrijednosti i normi koje se uče, razvijaju, prenose s generacije na generaciju, prilagođuju razvoju organizacije i zajedničke su svim njenim članovima. A menadžment zdravstvene njege u sestrinskoj praksi je koordinirana aktivnost sa svrhom pružanja najkvalitetnije zdravstvene njege bolesnom ili zdravom pojedincu.

Jedna je od najvažnijih funkcija upravljanja postavljanje standarda broja potrebnih medicinskih sestara, koji se mijenjao kroz razdoblja pa se prije osamdesetak godina smatralo kako sestrinska jedinica s četrdeset kreveta treba imati dvostruko više sestara od one s dvadeset, sredinom prošlog stoljeća kao kriterij se počeo uvoditi standard usvojen na John Hopkins University, a danas je standard vezan uz klasifikaciju bolesnika prema kojoj je količina sestrinskog rada, cijena tog rada i potreba za zdravstvenom njegom određena ukupnim brojem sestrinskih opservacija i različitih intervencija, odnosno potrebnim vremenom za njihovu provedbu kroz dvadeset i četiri sata.

Pri tom je od izuzetne važnosti stalna komunikacija između medicinske sestre i bolesnika, sestre i bolesnikove obitelji, između članova tima, kao i komunikacija između nadređenih i podređenih te s drugim ljudima.

U konačnici, ovi i drugi poslovi i postupci usmjereni su i na povećanje kulture sigurnosti bolesnika odnosno na provedbu prakse s ciljem smanjenja rizika od štetnih događaja u procesu liječenja. Primarni je cilj zdravstvenih ustanova isporuka visokokvalitetne i sigurne zdravstvene usluge, u kojoj je praćenje sigurnosti bolesnika moralni i etički imperativ koji uključuje pojedinca, interdisciplinarne timove, zdravstvene radne organizacije i cjelokupnu zdravstvenu politiku društva.

Preglednošću, sveobuhvatnošću i kvalitetom knjiga se i danas nameće kao izvrstan udžbenik ali i informativan priručnik za sve koje zanimaju pitanja organizacije i upravljanja u području zdravstvene njege, posebno u segmentu uloge sestrinstva u tim procesima.

Knjiga se može naručiti na webstranci izdavača, uz 20% popusta na cijenu knjige, odnosno po cijeni 117.60 kn, uz rok dostave 3-5 dana.