MEDIX, God. 14 Br. 75/76  •  Stručni članak  •  Stomatologija u 21. stoljeću HR ENG

Oralno zdravlje i kvaliteta života: temelj suvremenog pristupaOral health and quality of life: important factor in patient treatment

Nikola Petričević, Asja Čelebić, Maja Baučić Božić, Ksenija Rener-Sitar

Poboljšanje oralnog zdravlja, a time i kvalitete života, glavni je cilj suvremene stomatološke skrbi. Suvremena koncepcija „oralnog zdravlja povezanog sa kvalitetom života“ (oral health-related quality of life, OHRQOL) postala je važan čimbenik procjene utjecaja oralnih bolesti u općoj populaciji i evaluaciji profesionalnih intervencija te otvara nove mogućnosti u kliničkom radu, istraživanjima i edukaciji. Procjenu kvalitete života koja ovisi o oralnom zdravlju omogućuju standardizirani upitnici kojima se prikupljaju podaci ne samo o stanju oralnog zdravlja, već i o drugim dimenzijama povezanim s oralnim zdravljem, a koje utječu na kvalitetu života. S obzirom na veliku međunarodnu prihvaćenost i odlična mjerna svojstva, OHIP upitnik preveden je i na hrvatski jezik te se koristi u istraživanjima utjecaja oralnih stanja na kvalitetu života pojedinaca, za procjenu vrste terapije te uspješnost pojedine terapije

Ključne riječi:
oralno zdravlje, kvaliteta života, OHRQOL, OHIP

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 14 Br. 75/76

Improvement of oral health and quality of life is the main goal of the modern dentistry. Contemporary concept of the „Oral health-related quality of life” (OHRQOL) has become the important factor of the oral disease impact assessment, as well as in evaluation of the professional interventions. This opens new opportunities in clinical work, research and education. Oral health-related quality of life has been assessed by the standardized questionnaires that collect data not only about oral health status, but also about other oral health dimensions that affect quality of life. Since OHIP questionnaire is worldwide accepted and has a good measuring characteristics, it has been translated into the Croatian language and has been used in oral health-related quality of life studies to assess the type of therapy and its success.

Key words:
oral health, quality of life, OHRQOL, OHIP