MEDIX, God. 15 Br. 80/81  •  Pregledni članak  •  Endokrinologija HR ENG

Oralni hipoglikemizantni lijekovi u liječenju šećerne bolestiOral antidiabetic agents in treatment of type 2 diabetes mellitus

Vanja Zjačić-Rotkvić

Oralni hipoglikemizantni lijekovi (OHL) dijele se prema mehanizmima djelovanja na skupinu koja pretežno utječe na inzulinsku rezistenciju, odnosno potencira učinke inzulina u ciljnim tkivima, jetri, mišićima i masnom tkivu, te na lijekove koji potiču lučenje inzulina iz beta-stanice gušterače. Grupi lijekova s pretežitim učinkom na inzulinsku rezistenciju pripadaju metformin, tiazolidinedioni, inhibitori alfa-glukozidaze i analozi inkretina, dok lučenje inzulina potiču preparati sulfonilureje i meglitinidi. Kako bi se mogli uspješno primjenjivati u liječenju šećerne bolesti potrebno je poznavati mehanizme djelovanja, učinak na regulaciju glikemije, moguće nuspojave i kontraindikacije za svih šest skupina oralnih hipoglikemizantnih lijekova čiji su predstavnici registrirani u našoj zemlji. Također, potrebno je poznavati principe kombiniranja oralnih hipoglikemika, te upotrebe fiksnih kombinacija na našem tržištu

Ključne riječi:
antagonisti i inhibitori alfa glukozidaze; inkretini; metformin; repaglinid; sulfonilureje; šećerna bolest; tiazolidinedioni

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 15 Br. 80/81

Oral antidiabetic agents (OAA) can be grouped according to their mechanism of action into insulin resistance improving agents, which increase insulin sensitivity in peripheral tissues, such as liver, muscle and adipose tissue, and insulin secretion stimulating agents, which act on pancreatic beta cells. The former group of agents consists metformin, thiazolidinediones, inhibitors of α-glucosidase and incretin analogues, whereas the latter group includes sulphonylureas and meglitinides. To choose an appropriate medication for the treatment of diabetes mellitus, one should be familiar with the mechanism of action, possible side-effects and contraindications for the antidiabetic agents registered in Croatia, the rationale for their use, their possible combination and fixed combinations available on the market.

Key words:
alpha-glukosidases, antagonists and inhibitors; diabetes mellitus; incretins; metformin; repaglinide; sulphonylurea compounds; thiazolidinediones