MEDIX, God. 22 Br. 123  •  Pregledni članak  •  Dentalna medicina HR ENG

Oralne promjene i rizici stomatološke skrbi u bolesnika s kroničnim hepatitisomOral changes and risks of dental care in patients with chronic hepatitis

Ivan Alajbeg, Ana Andabak-Rogulj

U usnoj se šupljini očituju promjene koje nastaju kao posljedica bolesti jetre, uglavnom zbog poremećaja zgrušavanja krvi, u obliku petehija, ekhimoza i krvarenja iz gingive. U osoba s hepatitisima razvijaju se sijaloadenitis, smanjeno lučenje sline i sklonost karijesu. Osobe s hepatitisom zahtijevaju modifikaciju stomatološke skrbi zbog povećane sklonosti krvarenju nakon invazivnih zahvata, kao i zbog neadekvatnog metaboliziranja lijekova, što može uzrokovati toksične reakcije. Stomatolog mora anamnezom obuhvatiti moguće postojanje bolesti jetre i pružiti adekvatnu profesionalnu skrb. Tad mora uzeti u obzir specifičnosti općega zdravstvenog stanja narušenog u sklopu hepatitisa, procijeniti rizik za bolesnika i poznavati metabolizam anestetika, analgetika i antimikrobnih lijekova koje planira ordinirati.

Ključne riječi:
hepatitis; stomatološka skrb; metabolički putevi; hemoragija; sijaloadenitis

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 22 Br. 123

Changes that occur as a result of liver disease are reflected in the oral cavity. It mainly occurs due to a disturbance of blood clotting, in the form of petechiae, ecchymosis and bleeding from the gingiva. Patients with hepatitis develop sialadenitis, reduced salivation and propensity to caries. The hepatitis patients require modification of dental care due to their increased tendency of bleeding after invasive procedures, as well as due to inadequate metabolism of drugs, which may cause toxic reactions. The dentist has to include the possible liver disease in the patient’s medical history and provide adequate professional care. The specificities of generally deteriorated health status due to the hepatitis have to be considered, and the risks to the patient have to be assessed, which includes a knowledge on the metabolism of planned anesthetics, analgesics and antimicrobials.

Key words:
dental care; hepatitis; hemorrhage; metabolic pathways; sialadenitis