MEDIX, God. 24 Br. 132  •  Pregledni članak  •  Hematologija HR ENG

Optimalno transfuzijsko liječenjeOptimal transfusion practice

Ivo Radman

Transfuzija alogene krvi pripada u temeljne terapijske postupke suvremene medicine. Potencijalni rizici transfuzije, posebice infektološki i imunosni trebali bi ograničiti njezinu primjenu samo na nužne indikacije. U hitnim stanjima s velikim gubitkom krvi, primjena krvnih komponenti nema alternativu. Međutim, u elektivnoj kirurgiji kao i u većini stanja s gubitkom krvi manjim od četvrtine ukupnoga volumena krvi, transfuzija nije nužna. Brojni dokazi podržavaju restriktivan pristup transfuzijskom liječenju u svrhu izbjegavanja nepotrebne transfuzije i očuvanja zaliha krvi za situacije kad je transfuzija prijeko potrebna. U većini zemalja razvijen je Program upravljanja krvnim pripravcima, odnosno Patient Blood Management (PBM) koji znatno smanjuje potrebu za transfuzijom tuđe krvi kao i troškove zdravstvene skrbi, istodobno osiguravajući da su svi krvni pripravci dostupni svim bolesnicima koji ih trebaju.

Ključne riječi:
transfuzija krvi; krvni pripravci; upravljanje krvnim pripravcima; beskrvna medicina

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 24 Br. 132

Allogeneic blood transfusion belongs to the basic therapeutic procedures of modern medicine. Potential transfusion risks, especially infectious and immunological, should limit its use only to the necessary indications. In emergency conditions with high blood loss, the use of blood components has no alternative. However, in elective surgery as well as in most conditions with a loss of blood less than a quarter of the total blood volume, blood transfusion is not necessary. Numerous evidence support a restrictive approach to transfusion treatment in order to avoid unnecessary transfusion and preserve blood supplies for situations where transfusion is necessary. In most countries, a Program for managing of blood preparations called Patient Blood Management (PBM) has been developed, which significantly reduces the need for blood transfusion as well as health care costs while ensuring that all blood products are available to all patients who need it.

Key words:
blood transfusion; blood substitutes; bloodless medical and surgical procedures; patient blood management