MEDIX, God. 14 Br. 75/76  •  Autorski pregled  •  Stomatologija u 21. stoljeću HR ENG

Optički hazard plavog svjetla fotopolimerizatoraOptical hazard of blue light of curing units

Alena Knežević, Edmond R. Hewlett, Zrinka Tarle

Za polimerizaciju svjetlosno-stvrdnjavajućih dentalnih materijala rabe se različiti uređaji za polimerizaciju. Najčešće korišteni uređaji, halogeni polimerizatori, uvelike se zamjenjuju uređajima temeljenim na plavim svjetlećim diodama (LED polimerizatori). U usporedbi s LED polimerizatorima koji emitiraju plavo svjetlo uskog spektra, halogeni uređaji emitiraju širi spektar, tj. bijelo svjetlo, koje se filtrira u plavo. Naime, čak i kada su polimerizatori opskrbljeni filtrima koji smanjuju ultraljubičasto, infracrveno i ostale nepoželjne vrste svjetla, potrebno je zaštititi oči terapeuta od njegovog direktnog utjecaja. Terapeut bi trebao izbjegavati izravno gledanje u svjetlo zbog mogućeg oštećenja oka. U instrukcijama o uporabi polimerizatora proizvodač preporučuje uporabu zaštitnih naočala i filtara montiranih na svjetlovod kako bi se izbjegle nepoželjne posljedice izlaznog svjetla

Ključne riječi:
plavo svjetlo fotopolimerizatora, oči terapeuta, optički hazard

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 14 Br. 75/76

Light curing units are used for photopolymerization of light cured dental materials. The most common light curing unit was halogen curing unit which is nowadays widely replaced with modern curing units based on light emitting diodes (LED units). In comparison with LED units which emit blue light of narrow spectra, halogen units emit larger spectra and primarily white light that is filtered in blue light. Even though the polymerization units are equipped with filters reducing ultraviolet, infrared and any other undesirable kind of light, care should be taken to protect the operator’s eyes from direct or indirect light issuing from the unit. The operator should avoid looking directly into the light probe or do so from a necessary distance to avoid possible damage to the eye. In manufacturer’s operating instructions for curing devices, use of protective glasses and filters mounted on the light tip is widely recommended to avoid negative consequence of emitted light

Key words:
light curing light, operator’s eyes, optical hazard