MEDIX, God. 20 Br. 109/110  •  Pregledni članak  •  Pulmologija HR ENG

Opstruktivna apneja u spavanjuObstructive sleep apnea

Hrvoje Puretić, Gordana Pavliša, Miroslav Samaržija

Od svih poremećaja disanja u spavanju opstruktivna apneja u spavanju (OSA) je najčešći. Povezana je s mnogim kroničnim bolestima i stanjima čime pridonosi medicinskom i ekonomskom opterećenju zajednice. Opetovane epizode smanjenog ili odsutnog disanja tijekom spavanja zbog opstrukcije gornjih dišnih puteva remete, osim respiracijske funkcije, i kvalitetu spavanja što dovodi do dnevne nedjelotvornosti bolesnika te konačno disfunkcije organa. Standard u dijagnostici OSA-e cjelonoćna je polisomnografija kojom se precizno kvantificira opseg respiracijskog i somnološkog poremećaja. Uz promjene navika i ponašanja te liječenje pridruženoga komorbiditeta, glavno je liječenje primjena pozitivnog tlaka zraka na dišne puteve čime se postiže respiracijski i somnološki oporavak te kvaliteta življenja. Kako je OSA podcijenjen, a znatan poremećaj, nužan je temeljit pristup u otkrivanju i liječenju. 

Ključne riječi:
AHI; CPAP; opstruktivna apneja u spavanju; polisomnografija; poremećaji disanja u spavanju

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 20 Br. 109/110

Obstructive sleep apnea (OSA) is the most common of all sleep related breathing disorders. It is associated with numerous chronic illnesses and conditions presenting medical and socioeconomic burden to the community. Repetitive episodes of absent or diminished ventilation due to upper airway obstruction during sleep affects respiratory function and sleep quality leading to poor daytime efficiency of the patient and eventually, organ dysfunction. Overnight polysomnography is a standard diagnostic in OSA used for precise quantification of the extent of the respiratory and sleep disorder. The main therapy is the administration of positive airway pressure, along with behavioral changes and the comorbidities treatment. It improves respiratory and sleep function as well as quality of life. As OSA is an underestimated though important disorder, an in-depth approach is required for diagnosis and treatment. 

Key words:
AHI; CPAP; obstructive sleep apnea; polysomnography; sleep related breathing disorders