MEDIX, God. 19 Br. 107/108  •  Pregledni članak  •  Gastroenterologija; Onkologija HR ENG

Onkološki pristup u bolesnika s karcinomom želucaOncological approach in patients with gastric cancer

Mladen Radić, Renata Dobrila-Dintinjana

Želudac je četvrto najčešće sijelo karcinoma u svijetu, a poslije raka pluća i drugi uzrok smrti od raka. Petogodišnje preživljenje dobro korelira s lokalnom proširenošću tumora (T), brojem zahvaćenih limfnih čvorova (N) i pojavom udaljenih metastaza (M). Kao i kod ostalih malignoma od iznimne je važnosti tumor dokazati u ranoj fazi bolesti, kad je bolest potencijalno resektabilna i izlječiva. Nažalost, većina se bolesnika javlja u uznapredovaloj fazi bolesti kad se bolest ne može izliječiti ili zaliječiti, već se primjenom palijativne i simptomatske terapije bolest pokušava usporiti, produljiti život i poboljšati kvalitetu života. Posljednjih godina svjedočimo pojavi velikog broja bioloških lijekova čija primjena u strogo selekcioniranih bolesnika može produljiti život i poboljšati kvalitetu života. U odnosu na najbolju potpornu skrb, primjena kemoterapije postigla je prosječno produljenje života za do četiri puta. 

Ključne riječi:
biološka terapija; karcinom želuca; epidemiologija; liječenje; kemoterapija; kemoradioterapija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 19 Br. 107/108

Stomach cancer is fourth most common cancer worldwide, and the second leading cause of death among cancers, with lung cancer being the leading cause of death due to cancer. Five-year survival rates correlate well with local progression of the tumor (T), the number of involved lymph nodes (N), and the appearance of distant metastases (M). As with other malignancies, it is extremely important to detect the cancer at an early stage when there is still a possibility of curing the patient. Unfortunately, most patients are diagnosed in advanced stage of the disease when the disease cannot be cured. Metastatic disease progression can be slowed through palliative chemotherapy, which can help prolong and improve the quality of life of the patient. In recent years we have witnessed the emergence of new biological drugs, whose compounds can improve the quality of life in carefully selected patients, as well as prolonging life. With the use of chemotherapy, patients can live up to 4 times (from four to 16 months) as longer than with standard, supportive care. 

Key words:
biological therapy; chemotherapy; chemoradiotherapy; epidemiology; gastric cancer; therapy