MEDIX, God. 19 Br. 107/108  •  Pregledni članak  •  Gastroenterologija/Onkologija HR ENG

Onkološki pristup tumorima gušteračeOncological approaches to pancreatic cancer

Borut Štabuc, Sanela Banović

Učestalost karcinoma gušterače u porastu je u svim europskim zemljama. Kirurgija ostaje jedini potencijalno kurativni postupak i adjuvantna terapija donosi znatno produljenje preživljenja. Liječenje metastatske bolesti u proteklih 15 godina bilo je zasnovano na monoterapiji gemcitabinom. Nedavne su studije pokazale znatno produljenje preživljenja liječenjem kombinacijom 5-FU, irinotekana i oksaliplatina (FOLFIRINOX), odnosno gemcitabina u kombinaciji s nab-paklitakselom. Navedeno liječenje označuje nove mogućnosti prvog izbora u liječenju bolesnika s proširenom bolešću. 

Ključne riječi:
karcinom gušterače; kemoterapije; radiokemoterapija

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 19 Br. 107/108

The incidence of pancreatic cancer is rising in all European countries. Surgery remains the only potentially curative treatment and adjuvant therapy brings prolongation of survival. In the past 15 years, the treatment of metastatic disease was based on gemcitabine monotherapy. Recent studies combining 5-FU, irinotecan and oxaliplatin regimen (FOLFIRINOX), which corresponds to the usage of gemcitabine with nab-paclitaxel, show higher survival rates in patients. The therapies listed represent the preferred methods used in the treatment of patients with metastatic disease. 

Key words:
chemoradiotherapy; chemotherapy; pancreatic cancer