MEDIX, God. 19 Br. 104/105  •  Pregledni članak  •  Ginekologija HR ENG

Onkofertilitet – novi trend u reprodukcijskoj mediciniOncofertility – a new trend in reproductive medicine

Marina Šprem Goldštajn

Zahvaljujući uspješnim programima probira i novim protokolima liječenja, znatno je produljeno preživljenje u žena oboljelih od zloćudnih bolesti pa se sve više pozornosti posvećuje poboljšanju svih oblika kvalitete života. Posebna pozornost posvećuje se očuvanju reproduktivnoga zdravlja. Danas se primjenjuju tehnike smrzavanja zametaka (embrija) i jajnih stanica (oocita), smrzavanje tkiva jajnika s kasnijom retransplantacijom, primjena analoga gonadotropin releasing-hormona (GnRH) uz kemoterapiju, transpozicija jajnika kod radijacijske terapije i donacija oocita. Različiti kemoterapijski protokoli, vrijeme do nastavka liječenja kemoterapijom, dob žene i postojanje partnera, determiniraju individualni pristup u očuvanju plodnosti žena s rakom dojke, najčešćim sijelom raka u žena. Očuvanje plodnosti muškaraca temelji se na relativno jednostavnima i uhodanima metodama. Najpouzdanija metoda je krioprezervacija sjemena. Rak testisa i Hodgkinova bolest najčešće su zloćudne bolesti u muškaraca u kojih se mogu primijeniti metode očuvanja plodnosti. Preporuka je da u raspravi o očuvanju plodnosti, uz oboljele, sudjeluju onkolog i reprodukcijski specijalist. 

Ključne riječi:
metode očuvanja plodnosti; onkofertilitet

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 19 Br. 104/105

Due to successful screening programs and new treatment protocols, the survival of women with malignancies has improved. Today, more attention is focused at improving all aspects of their quality of life. A special concern is the preservation of fertility and reproductive function in women with malignancies. Different techniques are used for fertility preservation, such as embryo freezing and egg freezing procedures, freezing of ovarian tissue with subsequent retransplantation, the use of GhRH analogues during chemotherapy, ovarian transposition in patients undergoing radiation therapy and oocyte donation. Different chemotherapy protocols, the time until the next chemotherapy treatment, women’s age and the presence of partner will determine an individual approach to fertility preservation in breast cancer patients. Methods of fertility preservation in male population are relatively simple and established. The most reliable method is cryopreservation of semen. Testicular cancer and Hodgkin’s disease are the most common malignancies in men where the methods of fertility preservation may be used. It is recommended that patients discuss the fertility preservation options with their oncologist and reproductive specialist. 

Key words:
fertility preservation; medical oncology