Onkofertilitet – novi trend u reprodukcijskoj medicini

Autor: Marina Šprem Goldštajn
Sažetak:

Zahvaljujući uspješnim programima probira i novim protokolima liječenja, znatno je produljeno preživljenje u žena oboljelih od zloćudnih bolesti pa se sve više pozornosti posvećuje poboljšanju svih oblika kvalitete života. Posebna pozornost posvećuje se očuvanju reproduktivnoga zdravlja. Danas se primjenjuju tehnike smrzavanja zametaka (embrija) i jajnih stanica (oocita), smrzavanje tkiva jajnika s kasnijom retransplantacijom, primjena analoga gonadotropin releasing-hormona (GnRH) uz kemoterapiju, transpozicija jajnika kod radijacijske terapije i donacija oocita. Različiti kemoterapijski protokoli, vrijeme do nastavka liječenja kemoterapijom, dob žene i postojanje partnera, determiniraju individualni pristup u očuvanju plodnosti žena s rakom dojke, najčešćim sijelom raka u žena. Očuvanje plodnosti muškaraca temelji se na relativno jednostavnima i uhodanima metodama. Najpouzdanija metoda je krioprezervacija sjemena. Rak testisa i Hodgkinova bolest najčešće su zloćudne bolesti u muškaraca u kojih se mogu primijeniti metode očuvanja plodnosti. Preporuka je da u raspravi o očuvanju plodnosti, uz oboljele, sudjeluju onkolog i reprodukcijski specijalist. 

Ključne riječi:
metode očuvanja plodnosti; onkofertilitet

OGLAS