MEDIX, God. 27 Br. 149  •  Novost  •  Stomatologija HR ENG

Okusni simptomi u trudnoći

Promjena u okusnoj osjetljivosti, ili disgeuzija, pogađa velik broj trudnica, posebice u prvom tromjesečju. Disgeuzija se može razviti u ageuziju, odnosno potpuni nedostatak okusa, što je jedan od markantnih i učestalih simptoma infekcije novim SARS-CoV-2 koronavirusom.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 27 Br. 149