Okusni simptomi u trudnoći

Promjena u okusnoj osjetljivosti, ili disgeuzija, pogađa velik broj trudnica, posebice u prvom tromjesečju. Disgeuzija se može razviti u ageuziju, odnosno potpuni nedostatak okusa, što je jedan od markantnih i učestalih simptoma infekcije novim SARS-CoV-2 koronavirusom.

OGLAS