MEDIX, God. 14 Br. 78  •  Sponzorirana reportaža HR ENG

Oktenidin dihidroklorid C36H62N4*2HCl – inovativni antimikrobni pripravak za topikalnu primjenu na koži, sluznici i ranama

Oktenidin dihidroklorid jedinstveni je antimikrobni lijek koji pokazuje širok spektar antimikrobne učinkovitosti protiv gram-pozitivnih i gramnegativnih bakterija i gljiva te snažno rezidualno djelovanje na kožu koje je vidljivo i 24 sata nakon primjene. Toksikološki, ne predstavlja rizik u smislu akutne, subkronične ili kronične toksičnosti, kancerogenosti, reproduktivnih sposobnosti, nadražaja i alergičnosti. Zbog zavidne antimikrobne učinkovitosti i kompatibilnosti s tkivom, smije se koristiti kod različitih kožnih primjena koje zahtijevaju brzo djelovanje i dugotrajnu učinkovitost. Primjeri su dezinfekcija kože kod pacijenata koloniziranih s MRSA, liječenje akutnih i kroničnih rana s jakim infekcijama ili lokalno inficiranima patogenim bakterijama te njega mjesta na kojima su uvedeni centralni venozni kateteri

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 14 Br. 78