MEDIX, God. 23 Br. 126  •  Osvrt na stručno događanje  •  Javno zdravstvo HR ENG

Okrugli stol o doktrini „One Health Medicine“

Duško Popović

Akademija medicinskih znanosti Hrvatske (AMZH) i Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu bili su organizatori okruglog stola „Čitajući Štampara“ o doktrini One Health Medicine, koji je održan 5. lipnja na ŠNZ-u. Moderatorica rasprave bila je prof. dr. Jadranka Mustajbegović, predsjednica Kolegija javnog zdravstva AMZH-a.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 23 Br. 126