MEDIX, God. 25 Br. 139/140  •  Osvrt na stručno događanje  •  Nutricionizam HR ENG

Odabrane teme iz kliničke prehrane

Irena Karas

Aktivnosti Društva za kliničku prehranu u protekloj su godini bile brojne. Da je godina bila ispunjena, govore u prilog brojni stručni skupovi, usavršavanja i radionice, konferencije, znanstveni radovi i publikacije te projekti i inicijative. Neki od ključnih projekata koje treba spomenuti su pokretanje Ljetne škole kliničke prehrane i dijetotetapije u okviru EU projekta EXPPAND te pokretanje međunarodnog certificiranog ESPEN Workshopa „Nutrition in IBD patients“. Godišnji sastanak društva privukao je pak više od 200 stručnjaka raznih profila.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 25 Br. 139/140