MEDIX, God. 14 Br. 75/76  •  Stručni članak  •  Stomatologija u 21. stoljeću HR ENG

Očitovanja paraneoplastičkih sindroma na oralnoj sluzniciParaneoplastic syndrom on oral mucosa

Ivana Canjuga, Marinka Mravak-Stipetić

Paraneoplastički sindrom je klinički sindrom koji objedinjuje sustavne nemetastatske učinke zloćudnih bolesti u podlozi. Ponekad se bolest u sklopu paraneoplastičkog sindroma očituje i prije dijagnoze zloćudne bolesti. U usnoj šupljini u sklopu paraneoplastičkog sindroma pojavljuju se najčešće pemfigus, ožiljkasti pemfigoid i acanthosis nigricans te različiti neurološki simptomi. Rano prepoznavanje promjena u usnoj šupljini kao i neuroloških simptoma omogućuje rano otkrivanje i liječenje zloćudne bolesti. Nerijetko, intenzitet oralnih promjena i pogoršanje kliničke slike u korelaciji je s progresijom ili recidivom zloćudne bolesti. Stoga su baš specijalisti oralne medicine prvi u prilici otkriti povezanost oralnih promjena sa zloćudnom bolešću te bolesnike uputiti na daljnju dijagnostičku obradu

Ključne riječi:
paraneoplastički sindrom, zloćudne bolesti, usna šupljina

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 14 Br. 75/76

A paraneoplastic syndrome is a clinical syndrome that occurs as the consequence of the internal malignancy. Sometimes the symptoms of paraneoplastic syndrome arise even before the diagnosis of a malignancy is established. Presentation of paraneoplastic syndrome in oral cavity are most often seen as pemphigus, mucous membrane pemphigiod, acanthosis nigricans and various neurological symptoms. Early recognition of oral changes as well as neurological symptoms enables early diagnosis and therapy of malignancy. Likewise, the appearance of clinical signs and/or the aggravation of oral lesions could be an indicator of tumor progression. Thus, the oral medicine specialist are first in opportunity to find out correlation between oral changes and internal malignancy. In those cases, patients should be refered to further diagnostic procedures.

Key words:
paraneoplastic syndrome, malignancy, oral cavity