MEDIX, God. 18 Br. 101/102  •  Kolumna  •  Medicinska informatika HR ENG

Objedinjeni sustav naručivanja pacijenata

Dražen Pomper

Uvođenje sustava naručivanja u polikliničko-dijagnostičko područje zdravstva i stacionarnu zdravstvenu zaštitu ima za cilj da se korisnicima zdravstvenog sustava onemogući paralelno naručivanje u više različitih zdravstvenih ustanova za isti tretman. Takav sustav mora imati ishodište u PZZ-u, na koji će pasti posao narudžbe, edukacije pripreme za tretman, izbor optimalnog termina i upućivanja u najbližu zdravstvenu ustanovu. Osim toga, mora postojati suglasnost s korisnikom zdravstvene usluge da pristaje na korištenje ordinirane zdravstvene usluge u drugoj ustanovi. Sustav zahtijeva pozitivnu promjenu poslovnih procesa u zdravstvu, prilagodbu sudionika u percepciji informatizacije zdravstvenog sustava i operativnu upotrebu novih informatičkih i telekomunikacijskih rješenja. Dosadašnja rješenja su pokazala da lokalna uspostava sustava za naručivanje u zdravstvenoj ustanovi mora imati informatička rješenja koja mogu eliminirati anomalije koje su se pojavile u realnim životnim situacijama, a koja će morati preuzeti i nacionalno centralizirano rješenje.

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 18 Br. 101/102