O problemu zašto elektomioneurografija umjesto elektromiografije i elektroneurografije u diferencijalnoj dijagnostici neuromuskularnih bolesti

Autor: Duško Popović

Daleke 1981., prije gotovo četrdeset godina, prof. dr. sc. Anica Jušić objavila je u izdanju Jumene Zagreb sveučilišni udžbenik Klinička elektromioneurografija i neuromuskularne bolesti. Bila je to specifična knjiga u državi i u svijetu, koja je uz precizne upute za praksu, sadržavala i 107 originalnih fotografija elektromioneurografskih fenomena, shema i bolesnika, s dvojezičnim, hrvatskim i engleskim potpisima. Fotografije je prof. Jušić snimala sama. Sabrala je i kasnije, dodatne rezultate istraživanja, pripremajući novo, znatno prošireno izdanje udžbenika iz 1981. godine. Nekima od starih rezultata istraživanja vratila se 2017. godine. Reducirala ih je na devet bitnih poglavlja, uz ideju vodilju da je elektromioneurografija, uz jasno poštivanje definiranih tehničkih uvjeta analize, bitna za interpretaciju elektromiografskih rezultata.