Nutritivna potpora pri demenciji – osvrt na Hrvatske smjernice za kliničku prehranu osoba starije dobi

Autor: Željko Krznarić, Darija Vranešić Bender

Brojne su fiziološke i metaboličke osobitosti te specifični zdravstveni problemi starije dobi koji se odražavaju na nutritivni status i prehranu osoba starije dobi. Sve je veći udio osoba starije dobi s Alzheimerovom bolešću, ili drugim oblicima demencije, koje preživljavaju do poodmaklih stadija bolesti. Uznapredovala demencija povezuje se s problemima hranjenja, poteškoćama pri gutanju i respiracijskim bolestima. U Hrvatskoj do nedavno nisu postojale jedinstvene smjernice za kliničku prehranu, koje bi bile usmjerene prema gerijatrijskoj populaciji. Svjesni navedenih činjenica i posljedične nužnosti za definiranjem smjernica za kliničku prehranu osoba starije dobi u Republici Hrvatskoj, autori su, uz podršku stručnih društava (Hrvatsko društvo za kliničku prehranu HLZ-a, Hrvatsko društvo za gerontologiju i gerijatriju (HDGG) HLZ-a, Hrvatsko društvo za aterosklerozu HLZ-a), objavili smjernice u Liječničkom vjesniku (listopad 2011.), a koje su ukratko predstavljene u ovome članku. Smjernice su izrađene s ciljem da upozore na specifičnosti nutritivnoga statusa, probira i indikacija za optimalnu primjenu odgovarajuće nutritivne potpore.