Novosti u liječenju sustavnoga eritemskog lupusa

Autor: Branimir Anić, Mislav Cerovec, Miroslav Mayer
Sažetak:

Sustavni eritemski lupus (SLE) kronična je sustavna upalna reumatska bolest te se liječenje temelji na primjeni protuupalnih/imunosupresivnih lijekova. Osnovni lijekovi u terapiji SLE-a su glukokortikoidi i antimalarici. U pojedinim se skupinama bolesnika sa zahvaćanjem pojedinih organa primjenjuju različiti citostatički/imunomodulatorni lijekovi poput ciklofosfamida, azatioprina, mikofenolat- mofetila ili ciklosporina A. Sredstva koja primarno djeluju na limfocite B vjerojatno će imati znatnu ulogu. Liječenje bolesnika sa SLE-om ima protuupalnu i simptomatsku komponentu. Protuupalno liječenje uvijek ima indukcijsku fazu kojom se nastoji postići remisija upale. Nakon smirenja upale slijedi održavajuća faza liječenja kojom se održava postignuti učinak. Simptomatskom se terapijom liječi zahvaćanje pojedinih organa te se liječe i preveniraju nuspojave protuupalnih lijekova. 

Ključne riječi:
sustavni eritemski lupus, liječenje

OGLAS