MEDIX, God. 19 Br. 104/105  •  Osvrt  •  Ginekologija HR ENG

Novosti u liječenju bolesnica s uznapredovalim rakom jajnika

Lea Rukavina Kralj

Monoklonsko protutijelo bevacizumab predstavlja najveću novost u prvolinijskom liječenju bolesnica s uznapredovalim rakom jajnika. Bevacizumab u kombinaciji sa standardnim protokolom s paklitakselom i karboplatinom, a zatim nastavljen samostalno do progresije ili najdulje do 15 mjeseci, produljuje preživljenje bez progresije kod bolesnica s uznapredovalim rakom jajnika i lošom prognozom. Da su i hrvatski stručnjaci prepoznali vrijednost tog lijeka, odobrenog od Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode u rujnu 2012. za liječenje bolesnica s uznapredovalim rakom jajnika (FIGO IIIB-IV), govori i njegovo uvrštenje u dijagnostičko-terapijske smjernice triju stručnih društava. 

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 19 Br. 104/105