MEDIX, God. 18 Br. 100  •  Pregledni članak  •  Hematologija i transfuzijska medicina HR ENG

Novosti u dijagnostici i liječenju leukemija u djeceNew approaches in diagnosis and treatment of childhood leukemia

Josip Konja, Mirna Aničić, Iskra Petković, Blanka Glavaš, Melita Nakić, Ružica Lasan, Drago Batinić, Ika Kardum

Zloćudne bolesti su jedan od vodećih uzroka smrti djece u Europi i Americi. U dječjoj su dobi češće akutne leukemije (do 97%), dok su kronične znatno rjeđe. Prema stupnju rizika koji se utvrdi dijagnostičkim postupkom razvrstavaju se bolesnici s akutnom limfatičnom leukemijom (ALL) u skupinu standardnoga, srednjeg ili visokog rizika prema čemu se određuje intenzitet liječenja. Uz sistemski primijenjenu kemoterapiju provodi se i profilaksa leukemije središnjega živčanog sustava. Prvom linijom liječenja remisija se postiže i u do 99% bolesnika, a izlječenje u do 85%. Kod akutne mijeloične leukemije suvremenim liječenjem postiže se remisija u 95% bolesnika, a izlječenje u oko 55% bolesnika. Kronična mijeloična leukemija je rijetkost u djece (do 5% svih leukemija) i uspješno se liječi imatinibmesilatom i transplantacijom perifernih matičnih stanica. Posljednjih desetak godina uvođenjem novih metoda liječenja (nove kombinacije citostatika, zračenja, monoklonskih protutijela te transplantacije koštane srži) u bolesnika s leukemijama postiže se veliki postotak dugotrajnih remisija i izlječenja. 

Ključne riječi:
dijagnostika; leukemije u dječjoj dobi; liječenje

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 18 Br. 100

Malignant diseases are among the most common causes of child death in Europe and United States. Acute leukaemias are substantially more common (up to 97%) in children than chronic forms of leukaemias. Determination of risk level (standard, moderate or high) in acute leukaemia patients is performed as part of their diagnostic evaluation, because it determines the intensity of treatment. The treatment consists of systemic chemotherapy and prophylaxis of central nervous system leukaemia. First-line therapy achieves remission in 99% of the patients, and the cure rate is 85%. For acute myeloic leukaemia, modern treatment achieves remission in 95% of the patients and cure in 55% of the cases. Chronic myeloic leukaemia in children is rare (up to 5% of all leukaemias) and may be successfully treated with imatinib mesylate and peripheral stem sell transplantation. In the last ten years, new treatment methods (new combinations of cytostatic agents, irradiation, monoclonal antibodies and bone marrow transplantation) have greatly increased long-term remission and cure rate in leukaemia patients. 

Key words:
child; diagnosis; leukemia; therapy