MEDIX, God. 16 Br. 87/88  •  Pregledni članak  •  Reumatologija HR ENG

Novosti u dijagnostici i klasifikaciji seronegativnih spondiloartritisa - osvrt na nove smjernice Međunarodne radne skupine za procjenu spondiloartritisa „ASAS“ (The Assessment of SpondyloArthritis international Society)New diagnostic possibilities and classification of seronegative spondy

Silva Pukšić, Jadranka Morović-Vergles

U zadnjem desetljeću postignut je velik napredak u liječenju upalnih reumatskih bolesti, posebice spondiloartritisa, primjenom novih bioloških lijekova. To je potaknulo i potrebu revidiranja klasifikacijskih i utvrđivanja novih dijagnostičkih kriterija s ciljem što ranijeg dijagnosticiranja ovih bolesti. U do sada primjenjivanim klasifikacijskim kriterijima za spondiloartritise korišteni su klasični radiološki kriteriji za sakroileitis. U novim dijagnostičkim kriterijima naglašena je važnost primjene magnetske rezonancije u ranom otkrivanju ovih bolesti s obzirom da se ustanovilo da upalna križobolja može godinama prethoditi nastanku radiološki jasnog sakroileitisa. Međunarodna radna skupina za procjenu spondiloartritisa ASAS (The Assessment of SpondyloArthritis international Society) u svibnju 2009. godine donijela je nove smjernice koje obuhvaćaju važne aspekte dijagnostike, liječenja i praćenja ovih bolesti. 

Ključne riječi:
dijagnoza; oslikavanje magnetskom rezonancijom; TNFα - čimbenik nekroze tumora – alfa; spondiloartritis

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 16 Br. 87/88

The last decade has seen huge progress in the treatment of inflammatory rheumatic diseases, especially spondyloarthritis, due to the use of new biologicals. Consequently, the need has arisen to revise the classification criteria and develop new diagnostic criteria that would allow reaching early diagnosis of these diseases. Previously used spondyloarthritis classification criteria were based on standard radiological criteria for sacroiliitis. The new diagnostic criteria emphasize the importance of magnetic resonance in the early detection of these diseases, since it has been established that inflammatory back pain may precede the development of radiological sacroiliitis for years. In May 2009, the Assessment of SpondyloArthritis International Society (ASAS) adopted new guidelines that include important aspects of diagnosis, treatment, and follow-up of these diseases. 

Key words:
diagnosis; magnetic resonance imaging; TNFα - tumor necrosis factor-alpha; spondyloarthritis