"Novo izdanje X. revizije Međunarodne klasifikacije bolesti i srodnih zdravstvenih problema "MKB-10"" - Svjetska zdravstvena organizacija

Autor: Marina Kuzman

OGLASIzdavač: Medicinska naklada Zagreb
Godina izdanja: 2012.
Napomena: Deseta revizija; Svezak 1., Drugo izdanje
Format: 17 x 24 cm, uvez: tvrdi
Opseg: 1048 stranica

 

 

 

Svi zdravstveni radnici u Hrvatskoj poznaju i koriste međunarodnu klasifikaciju bolesti, koja na jedinstven način svrstava razloge traženja liječničke pomoći.

Klasifikacija bolesti može se definirati kao sustav kategorija koje se dodjeljuju određenim bolestima po utvrđenim kriterijima. Mogući su mnogi načini klasifikacije, no ono što odabiremo ovisi o svrsi za koju će se upotrijebiti prikupljeni podaci. Statistička klasifikacija bolesti mora obuhvatiti cjelokupni raspon bolesnih stanja, a da broj kategorija ne postane nesavladivo velik.

Desetu reviziju Međunarodne klasifikacije bolesti i srodnih zdravstvenih problema, koja je službeni oblik dobila godine 1893. pod naslovom „Bertillonova klasifikacija ili međunarodni popis uzroka smrti“, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija 1992. godine i na snazi je i danas. Pojmovi koji su njome obuhvaćeni postupno su se širili i izvan bolesti i ozljeda, no zadržana je poznata kratica MKB. Bolesti i srodna stanja razvrstane su na najprikladniji način za opće epidemiološke potrebe i za procjenu zdravstvene zaštite. Hrvatski zavod za javno zdravstvo je preveo i s Medicinskom nakladom objavio desetu reviziju već 1994. godine i ona je u službenoj primjeni od 1995.

U međuvremenu je postalo razvidno da su se pojavili novi zdravstveni entiteti, a i neke su bolesti napredovanjem spoznaja i dijagnostičkih postupaka drugačije razvrstavane. Stoga je Svjetska zdravstvena organizacija započela sustavno obnavljanje klasifikacije, ne predviđajući ubrzo sveobuhvatnu i temeljitiju reviziju, te je 2004. godine izdala tiskano nadopunjeno drugo izdanje desete revizije. U osnovnim obilježjima nema bitne strukturalne razlike, no neka poglavlja kao Novotvorine ili Trudnoća, porođaj i babinje doživjela su velike nadopune. Hrvatski zavod za javno zdravstvo je ugovorom dobio prava prevođenja te je u suradnji s Medicinskom nakladom izdano drugo nadopunjeno izdanje koje uključuje sve nadopune do 2011. godine. Očekuje se da se nova verzija klasifikacije usvoji u čitavom sustavu zdravstva, te da Hrvatska i nadalje bude u potpunosti usklađena s europskim i svjetskim standardima.