MEDIX, God. 18 Br. 101/102  •  Sponzorirani članak  •  Kardiologija HR ENG

Novi oralni antikoagulansi i ishemijski moždani udar kod atrijske fibrilacije – nove smjernice Europskog kardiološkog društvaNew oral anticoagulants and atrial fibrillation-associated ischemic stroke – new European Society of Cardiology Guidelines

Robert Bernat

Atrijska fibrilacija značajno povećava rizik moždanog udara. Većina moždanih udara kod bolesnika s atrijskom fibrilacijom su ishemijski, a povezani su sa značajnom smrtnošću i pobolom (invalidnošću). Standardna terapija antagonistom vitamina K (varfarinom) ima mnoga ograničenja i nuspojave, što u kliničkoj praksi rezultira suboptimalnom ili nepostojećom antikoagulacijom kod značajnog broja bolesnika s fibrilacijom atrija. Klinička ispitivanja i praksa potvrđuju nove oralne antikoagulanse kao podjednako djelotvornu terapiju u prevenciji tromboembolijskih komplikacija nevalvularne atrijske fibrilacije. Oralni antikoagulansi nove generacije smanjuju rizik tromboembolijskih komplikacija kod nevalvularne fibrilacije atrija u jednakoj ili većoj mjeri u odnosu na varfarin, uz istovremeno jednaku ili manju učestalost hemoragijskih komplikacija. Nadopuna smjernica Europskog kardiološkog društva za liječenje atrijske fibrilacije iz kolovoza 2012. godine stoga daje veliku prednost primjeni novih oralnih antikoagulansa u usporedbi s antagonistima vitamina K, uz uvjet da se upotrebljavaju u skladu s informacijama o propisivanju i podacima koji su do sada poznati iz kliničkih ispitivanja i postmarketinških programa praćenja. 

Ključne riječi:
antikoagulantna terapija; atrijska fibrilacija; moždani udar

Članak u cijelosti pročitajte u tiskanom izdanju MEDIX, God. 18 Br. 101/102

Atrial fibrillation significantly increases the risk of stroke. When a patient with atrial fibrillation has a stroke, it is usually ischemic and associated with significant mortality and morbidity (disability). The standard therapy with a vitamin K antagonist (such as warfarin) has many limitations and side effects. In clinical practice, it leads to suboptimal or absent anticoagulation in a relatively high proportion of patients with atrial fibrillation. Clinical trials and practice have shown new oral anticoagulants to be equally effective in prevention of thromboembolic complications of non-valvular atrial fibrillation. The new generation of oral anticoagulants has been shown equal to or more effective than warfarin in reducing the risk of thromboembolic complications in non-valvular atrial fibrillation, with equal or lower incidence of haemorrhagic complications. Updated guidelines of the European Society of Cardiology for the management of atrial fibrillation, which were issued in August 2012, clearly recommend new oral anticoagulants over vitamin K antagonists, provided new oral anticoagulants are used in accordance with the prescribing information and data available from clinical trials and post-marketing follow-up. 

Key words:
anticoagulants; atrial fibrillation; stroke