Novi lijek za upalnu bolest crijeva?

OGLAS


Upalna bolest crijeva (inflammatory bowel disease, IBD) manifestira se kroničnom upalom cijelom dužinom crijeva. To je iscrpljujuća i po život opasna bolest. Kronična upala posljedica je pojačanog stvaranja citokina, ali i aktivnosti dendritičnih stanica (DC) i limfocita T. Liječenje se temelji na potiskivanju imunosne reakcije organizma, ali potpuno izlječenje još uvijek nije moguće.

Nova polifenolna supstancija pterostilben (PSB) djeluje na upalnu bolest crijeva (IBD) na sličan način kao resveratrol (RSV), ali u „korijenu“ dokida pojačanu imunoreaktivnost

Nedavno je tim znanstvenika iz Japana u borovnici otkrio novu polifenolnu supstanciju koja pokazuje izrazit imunosupresivni učinak i mogla bi biti izuzetno učinkovita u liječenju IBD-ja (The FASEB Journal, DOI: 10.1096/fj.202001502R). Nova polifenolna supstancija, pterostilben (PSB), slična je drugim fitokemikalijama, koje imaju važno i već poznato medicinsko djelovanje, npr. resveratrol (RSV). Pa što je onda novost? Za RSV je poznato da ima snažan imunomodulatorni i antiupalni učinak na životinjskom modelu ulcerativnog kolitisa. A PSB djeluje, iako na sličan način kao i RSV, na upalnu bolest crijeva, ali dokida pojačanu imunoreaktivnost u „korijenu“. Naime, na početku imunosne reakcije DC-i stvaraju upalne citokine i aktiviraju limfocite T, čime počinje obrana organizma protiv neke upale. Međutim, remećenje toga složenog procesa rezultira „hiper“ imunosnom reakcijom, koja nije dobra za organizam. Dakle, da bi pronašli supstanciju koja učinkovito može dokinuti „hiper“ imunosnu reakciju, bilo je nužno ispitati njen učinak na DC-ima i limfocitima T. Stoga su spomenuti znanstvenici ispitali niz fitokemikalija upravo na DC-ima i limfocitima T. Pokazalo se da PSB ima najsnažnije imunosupresivno djelovanje. Štoviše, pokazalo se da PSB sprječava diferencijaciju limfocita T u Th1 i Th17 (podtipovi limfocita T koji pojačavaju imunosnu reakciju), ali pojačava njihovu diferencijaciju u regulatorne limfocite T (koče upalnu reakciju). Nadalje, pokazano je da PSB inhibira stvaranje upalnih citokina od DC-a prigušivanjem DNA vezujuće aktivnosti transkripcijskog čimbenika PU.1 (kodiran genom SPI1 – kromosom 11 čovjeka).

Testiranjem PSB-a u miševima s IBD-jem, pokazano je da oralni unos PSB-a ublažava simptome IBD-ja. Dakle, istraživanja su potvrdila da bi PSB mogao biti izuzetno učinkovit i za liječenje IBD-ja u ljudi, tim više što se u tijelu lako apsorbira.